Amsterdam Vrijhaven

Amsterdam als basis voor de mediakunst toen en nu

2 Dec 2008
2 Dec 2008

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) organiseert in samenwerking met Virtueel Platform in het kader van Verleden van Nederland, een multimediale campagne over de geschiedenis van Nederland, een avondprogramma over Amsterdam als 'vrijhaven'. Het programma zal een vergelijking maken tussen de situatie dertig jaar geleden en dit moment.

Enlarge

Amsterdams nieuwe media verleden: het eerste nummer van Mediamatic Magazine uit 1993. -

Wat voor rol speelde Amsterdam 30 jaar geleden in het (inter)nationale culturele veld; in hoeverre verschilt het financiële/economische klimaat met 30 jaar geleden; had dat economische klimaat destijds invloed op de (video)unstenaars die werkten en woonden in Amsterdam en wat voor invloed; wat was de rol van Amsterdam als mediakunststad tegenover de rest van de wereld, had het een unieke positie; wat is de situatie op dit moment; hoe zien wede ontwikkelingen in Amsterdam voor de toekomst; hoe verhoudt de kunstwereld zich tot de financiële impulsen in de e-cultuur waarin de laatste jaren fors is geïnvesteerd en wat zijn de gevolgen voor de mediakunstenaars die nu in Amsterdam wonen en werken?

Het NIMk, dat voortkomt uit Stichting MonteVideo, opgericht in 1978 door René Coelho, heeft vanaf het begin van het ontstaan van de mediakunst een rol gespeeld in het culturele veld, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Het NIMk zet zich actief in door middel van research en presentatie om de vrije ontwikkeling, toepassing, verspreiding van, en reflectie op nieuwe technologieën binnen de beeldende kunst te bevorderen.

Virtueel Platform is het expertisecentrum voor e-cultuur en stelt zich ten doel om de e-cultuur in Nederland te stimuleren, versterken en verbreden zodat innovatie en experiment ruim baan krijgen binnen de verschillende culturele sectoren. De activiteiten van Virtueel Platform richten zich op het scheppen van een goed klimaat voor de ontwikkeling en professionalisering van de e-cultuursector. Het NIMk en Virtueel Platform achten het noodzakelijk om het belang van Amsterdam als vrijhaven te onderzoeken en te zien in welke zin dit de vrije ontwikkeling van de mediakunst en e-cultuur sector kan stimuleren.

Programma

Het programma bestaat uit twee panels met gasten die de situatie van vrijhaven toen en nu bespreken:

20.00 uur Introductie door Rob Perree, publicist

20.30 uur Verleden:
René Coelho (oprichter MonteVideo), Hedy d'Ancona, Heiner Holtappels (Directeur NIMk)

21.30 uur Pauze

21.30 uur Heden:
Margriet Schavemaker (assistent professor, Leerstoelgroep Media en cultuur, UvA), Willem Velthoven (directeur Mediamatic), Frank Ammerlaan (artistiek directeur de Service Garage)

Debatleider: Floor van Spaendonck (directeur Virtueel Platform)

Locatie: Nederlands Instituut voor Mediakunst
Toegang gratis wel reserveren via info@nimk.nl
het Verleden van Nederland