40 jaar Mediamatic

Veel te veel en nooit genoeg

Onze projecten door de jaren heen

In de afgelopen 40 jaar hebben we verschillende evenementen georganiseerd rondom voedseloverschotten en vraagstukken op het gebied van eten en drinken. 

Bij Mediamatic onderzoeken we in samenwerking met kunstenaars de mogelijkheden van onconventionele materialen. Zo weten we allemaal dat veel dat op ons bord terechtkomt met hulp van mest groeit. Toch gebruiken we onze urine nauwelijks in de landbouw. In onze biotoop bewateren we de planten wel met deze rijke vloeistof. De permanente installatie ‘Pure Gold’ bestaat uit 5 urinoirs, waarin we de urine opvangen. Met op de ramen erboven videokunst van Kamiel Rongen. Momenteel onderzoeken we hoe we ons circulaire Aquaponics systeem kunnen bemesten met urine in plaats van visuitwerpselen. Binnenkort hebben we zelfs piss pizza. Met lekkere ingrediënten gekweekt op pis! 

Enlarge

Pure Gold -


Terwijl we groei vaak najagen, verheerlijken en vieren, vrezen we krimp. Ondertussen dreigen we een ongekende schaarste tegemoet te gaan. Een gebrek aan zorg, water, voedsel, energie, woningen, de lijst is lang. Hoe kunnen we gebruikmaken van middelen die wél ruim voorhanden zijn? Hoe kunnen we slimmer omgaan met tekorten, of juist overschotten?
Enlarge

30-03-2012 visitors collecting unions - Uien Feest - Free onions at the Onion Festival. 30 March - 1 April 2011 30 March - 1 April 2012. The Netherlands has a large surplus of onions. To prevent them from rotting or being thrown away, Mediamatic saves a quarter of a million onions from Texel farmer Jo Flens. In the weekend from 30 March to 1 April you could pick up unlimited free onions at the VOC quay at the Onion Festival.  Simone Schoutens


250.000 x ajuin
Bij Mediamatic omarmen we graag wat een ander voor waardeloos houdt. En delen we wat over is. In 2012 zat Nederland met een groot uienoverschot. Omdat de oogst wereldwijd goed was, moesten Nederlandse boeren zelfs geld toegeven om van hun uien af te komen. Om te voor-komen dat ze weg zouden rotten, hebben we een kwart miljoen uien van de Texelse boer Jo Flens gered. Iedereen kon onbeperkt gratis uien halen en we organiseerden een uitgebreid kunstprogramma rond de groente. Verschillende koks lieten vanuit hun mobiele keukens de lekkerste uien-gerechten proeven.
Enlarge

Nineteen crates of cabbage straight off the land - Anisa Xhomaqi


Enlarge

Cleaning the dirty Cabbages - Anisa Xhomaqi


Kool Kabbage
In de winter van 2017 pakte de kolenoogst goed uit. Zo goed, dat boer Krispijn zijn witte kool aan de straatstenen niet kwijt kon. Wat te doen met dit overschot? We boden onderdak aan 10.000 kilo kool en zochten samen naar waarde te midden van overvloed. We deden workshops, organiseerden performances tussen de opgestapelde kolen en gingen samen koken. De kolen brachten ons bij elkaar en kregen nieuw leven.
Enlarge

Over Datum Eetclub - In de zomer van 2011 gingen we de strijd aan tegen voedselverspilling. Over Datum Eetclub: wekelijks koken van afgeschreven, maar nog steeds zeer lekkere producten. Met onder andere een avond en een website in het teken van de Week van de Hoorn van Afrika (Giro555). De avonden waren zo succesvol, dat we het concept na de zomer hebben verlengd. Elke week maakten bezoekers samen met een kok een feestmaal van hun zelf meegebrachte overdatum producten. Ook plaatselijke winkeliers doneerden voedsel. Mar-Ina Uhrig


Nog heel erg lekker
Ieder jaar gaat zo’n derde van het voedsel dat geproduceerd wordt verloren of wordt weggegooid. Dit komt neer op zo'n 1,5 miljard ton per jaar. In 2011 organiseerden wij onze eerste ‘Over Datum Eetclub’. We onderzochten de verspilling van eten en organiseerden eetclubs waar met marginaal, afgedankt eten lekkere gerechten werden gekookt. Onze gasten namen overdatum producten mee, waar gerenommeerde chefs mee aan de slag gingen. We aten de meest lekkere maaltijden, een wake-up call voor iedereen die angstvallig vastklampt aan de houdbaarheidsdatum. We riepen mensen op hun eigen eetclub te organi-seren en deelden een stappenplan hoe dit op te zetten.
Enlarge

Do It Yourself pakket Over Datum Eetclub - Download het Over Datum Eetclub DIY pakket Anna Meijer


Enlarge

Cooking during Over Datum Eetclub 5 - People cook up a storm at the fifth Over Datum Eetclub with food design team Ruigwerk. Mar-Ina Uhrig


Mediamatic bestaat dit jaar 40 jaar en we kijken terug op de vele projecten die we hebben mogen doen. Ook de komende jaren blijven wij ons richten op de vraagstukken en uitdagingen rondom schaarste en overvloed. We zijn momenteel het enige restaurant met een eigen compost-voorziening in het centrum van Amsterdam en werken met specialisten samen om onze systemen te optimaliseren. De blik van kunstenaars helpt ons om slimmer om te gaan met wat ruim voorhanden is en beter na te denken over waar tekorten ontstaan.

Enlarge

Mediamatic at night - fog -