Com/Plot @ De Fabriek

een audiovisuele wasteland door Kor Smeenge & Geert Jan van Ouwendorp

"Het verbaasde me dat je daaraan je leven kon wijden, de wereld nabootsen en daar helemaal niet in slagen, en wanneer je er wel in slaagt voeg je slechts het vergankelijke aan het vergankelijke toe, dat wat je niet kunt krijgen aan dat wat je niet hebt." --Piere Michon

Enlarge

flyervoorkantflat.jpg - Geert Jan van Ouwendorp

Com/Plot is een schuilkelder voor de velen die nog heel zijn en niets te betekenen hebben, en bij wie hun dood een samenvallen zal zijn van henzelf en hun oude betekenisloosheid. Een wereld die nergens over gaat, en toch moet blijven voortbestaan in het belang van de mensheid.

Als een plug-in performance-installatie ontvouwt zich een audiovisuele wasteland in drie aktes. Com/Plot is een synthetische dialoog met u als object van speciale aandacht. Met bijdragen van: Maarten Quaijtaal, Iwan & Han, Klaas Koetje, Joris van Laak, Sjef Meijman, Janne-Wieke Mansens, Sylvia Baladron.

Volg de totstandkoming op: complot.web-log.nl

www.materializer.nl
www.vidioterie.nl

De Fabriek / Baarsstraat 38 / 5615 RG Eindhoven / www.defabriekeindhoven.nl