Report: Talk of the Town #34

Een bijzondere aflevering onder de naam So you think you can develop, waarin we je uitdagen nieuwe plannen te ontwikkelen voor leegstaande panden.

Tijdens de special So you think you can develop zijn er nieuwe mogelijkheden van (her)ontwikkelen verkend en er is concreet gezocht naar zowel tijdelijke als permanente functies voor een drietal leegstaande panden en braakliggende terreinen.

Nog steeds is er 1,25 miljoen vierkante meter aan ruimte structureel niet in gebruik. In een eerdere aflevering van Talk of the Town werd door Femke Haccoû geopperd dat ontwikkelen en de aanpak van leegstand sexier moet, en voila, hier ontstond So you think...

Aanwezig zijn ontwikkelaars, architecten, ambtenaren, creatieven en andere geïnteresseerden. Normaliter duurt het proces van (her)ontwikkelen zo'n acht jaar, vanavond worden nieuwe plannen ontworpen binnen tweeënhalf uur.

Zoveel mensen zoveel ideeën
Sara Veldhuizen-Araghinavaz is Associate Director bij Savills Strategic Consultancy. Ze zit normaalgesproken midden in de cijfertjes en haalbaarheidsstudies, maar laat vanavond haar visie zien op nieuwe manieren van denken en ontwikkelen. Kern van wat zij zegt is "Kijk goed naar je doelgroepen, die is diverser dan je vooraf bedenkt". Door in te spelen in op het belang van de ander, ontstaan nieuwe mogelijkheden en businessmodellen. Wat niet werkt: perifeer ontwikkelen, grootschalig ontwikkelen, eenheidsworst. Hierbij geeft Sara de tip om te gaan 'Omdenken'.

Hoe zorg je ervoor dat je enorme input niet afremt? Kleinschalige ideeën passen vaak niet in het businessmodel van grote commerciële ondernemingen, daarom moeten kleine ondernemers op zoek naar andere partijen om mee samen te werken. Toch groeit de vraag naar kleinere ruimten. Het biedt mogelijkheden door leegstand met enorme schaalgrootte aan te passen aan de huidige behoeften van de markt

Locaties in de spotlights
Odette Nijkamp, Ymere, presenteert Meer & Vaart. Het oude vestigingskantoor heeft nog geen nieuwe bestemming en is op deze locatie een vreemde eend in de bijt met een bestemming als kantoor. Zowel commerciele als maatschappelijke zijn welkom in het twee etages tellende gebouw van 1600 vierkante meter.

Jeroen Koops van PFC heeft een oude wijnterminal van 4500m in zijn bezit, waar daarvoor een voormalige douaneloods gesitueerd was (een zogenaamd entrepot). Men is voor de locatie, waar zo nu en dan evenementen worden georganiseerd, naar tijdelijke plannen die de buurt verlevendigen en meer aantrekkingskracht geven.

Arjan Snellenberg, DRO Amsterdam, zoekt invulling voor braakliggende terreinen op Teleport. Hij vindt braakliggend niet helemaal het juiste woord voor een bouwrijpe kavel. Kavel O is 15000m groot, en aangezien de laatste kantoormeters in dat gebied zijn gebouwd, is een andere bestemming nodig. Het is geen sexy gebied en daarom echt een uitdaging om in te vullen. Het gebied is al 30 jaar ongebruikt; vergroening, verzachting en prettig zijn kernwoorden die men graag terug ziet in het ontwerp.

Op alle ontwerpen lijkt Rubens uitspraak 'Geld volgt goede ideeën' van toepassing: alle vrijheid om mooie en bijzondere ideeën voor de locaties in te brengen.

Responsive City
Tijdens een korte break geeft promovenda Ekim Tan een presentatie over de game die is gemaakt waarmee een nieuwe procesgang rondom ontwikkelen wordt ingezet. Meer informatie via the Responsive City.

Moestuinen, vee en vergaderunits
Iedereen wordt gevraagd om een plek uit te kiezen waarvoor zij willen ontwerpen. Veel ideeën worden op tafellakens geschetst en uitgeschreven. De vrijheid van denken bevalt de aanwezigen: ludieke kreten als apenrots en vergaderkuil komen voor de bouwgrond op Teleport voorbij. Maar ook een ontwerp met ommuurde perkjes gevuld met moestuinen, vee en vergaderunits, die de bedrijfskantines kunnen vervangen, passeert de revue; alsmede een reuzenrad met adviescabines.

Er wordt veel vanuit de geschiedenis en omgeving van de locaties gedacht. Voor het oude entrepot wordt een exclusieve dutyfree Wijnhandel / evenementenlocatie gepresenteerd, maar ook een pop-up fashionstore. Terwijl voor de Meer en Vaart weer richting maatschappelijk vastgoed wordt gedacht: een verzamelgebouw voor sociale en religieuze organisaties.

Ondertussen mogen de eigenaren samen met Sara de ideeën beoordelen op creativiteit en haalbaarheid. Aan het eerste criterium voldoet menig idee, aan het tweede wordt regelmatig getwijfeld. Een ding is zeker: buiten je kaders denken is wat vanavond ten volle gebeurd en dit prikkelt om verder te zoeken naar mooie bestemmingen voor de locaties!