Willem Velthoven

666: welcome recognition

Dutch arts council (Raad voor Cultuur) recommends substantial raise in Mediamatics public funding for 2009—2012

We were very happy and proud to read the advice about our plans for the coming 4 years. The Arts council of the Netherlands praises our current practice and recommends that the ministry of culture increase support for our activities with 300% to 666.000 euros per year. We copy the text of their advice below. The full report can be found on www.cultuur.nl. The Mediamatic foundations plan for 2008-2011 is attached as a PDF. By the way, it is in no way garanteed that we'll actually receive this money. That is subject to complex negotiations that will take at least till september 2008.

Beoordeling

Mediamatic voldoet aan de criteria die de subsidieregeling hanteert voor een ontwikkelinstelling. De instelling heeft een duidelijk accent op experiment en ontwikkeling. Verdieping en ontwikkeling van het e-cultuurterrein in relatie tot (ontwikkelingen in) de maatschappij staan hierin vaak centraal.
Mediamatic heeft een toegankelijk, zichzelf enigszins relativerend, beleidsplan geschreven. In het brede pakket aan activiteiten gaan experiment en publieksbereik hand in hand. De Raad is van mening dat Mediamatic een actief medialab is. Zo is het niet alleen zichtbaar in de e-cultuursector op zich, maar ook in de samenleving. Dankzij een duidelijke visie zijn de producten en projecten van de instelling scherp gekozen en bovendien worden ze vakkundig uitgevoerd. Wat Mediamatic aan research doet, brengt het ook naar buiten.
Mediamatic ontwikkelt nieuwe vormen van participatie en laat zich hierbij niet leiden door de techniek maar door (de vraag van) het publiek. Door de focus op daadwerkelijke participatie krijgen de plannen en projecten inhoudelijk handen en voeten, met een vanzelfsprekende inbedding van inter- en multiculturele issues. De resultaten van Mediamatic zijn publiek toegankelijk in de vorm van tentoonstellingen, workshops en andere openbare evenementen. Publieksbereik staat bij de instelling hoog in het vaandel. Bij Mediamatic worden de onderwerpen, de projecten en het publiek erg goed op elkaar afgestemd. Hierdoor worden soms honderden of duizenden mensen bereikt, en met andere projecten slechts enkele tientallen. Dit levert een grote diversiteit in publiek op.
Ook internationaal is Mediamatic - zeker waar het gaat om de omgang en toepassingen van de nieuwe media - een serieus te nemen partner. De instelling heeft een uitgebreid samenwerkingsnetwerk, zowel stedelijk en landelijk als internationaal.

Conclusie en advies

De Raad is positief over de subsidieaanvraag van Mediamatic als ontwikkelinstelling in de zin van de ministeriële regeling. Mediamatic is goed zichtbaar en nadrukkelijk publieksgericht in zijn hele functioneren. Dat maakt deze instelling blijvend tot een markante toevoeging aan het (e-)culturele veld. Mediamatic heeft momenteel duidelijk een te kleine staf.
De Raad adviseert Mediamatic op te nemen in de basisinfrastructuur 2009-2012 en haar een subsidie te kennen ter hoogte van het gevraagde subsidiebedrag, om daarmee de uitbreiding van het personeelsbestand mogelijk te maken, zodat Mediamatic nog beter kan presteren.

- - - - - - - - - - -