Keuze uit de Collectie

1 Jun 2002
25 Aug 2002

Werk van de fotografen Eddy Posthuma de Boer en Juul Hondius.

De tentoonstelling wordt geopend door Karel van Wolferen, auteur van boeken over aziatische onderwerpen.