book: Stefan Bendiks

A12 NU

Onderzoek naar de A12 Zone tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten

Het voorliggende cahier en de stichting A12NU hebben het doel de A12 zone versterkt onder de aandacht brengen en alternatieven voor de omgang met dit en vergelijkbare gebieden te stimuleren en mede te ontwikkelen. Het onderzoek is gestart met een nauwkeurige en vooral onbevooroordeelde verkenning van het gebied waarbij niet alleen de problemen maar ook de verborgen en onverwachte intrinsieke kwaliteiten van het gebied worden onderzocht. De status-quo van de A12 zone wordt hierbij als uitgangspunt serieus genomen; de ambities en mogelijkheden worden niet van bovenaf, maar van binnenuit gedefinieerd.

Auteurs & Redactie:
Oedzge Atzema, Stefan Bendiks, Mathieu Berger, Aglaée Degros, Leonie Janssen-Jansen, Olga Russel, Willem Salet, Henri van der Vegt, Rene van der Velde, Jeroen van Westen, Stichting A12NU

ISBN: 978-90-813868-1-4
2009