De Grote Projecten

17 feb 2002
5 mei 2002
  • NAi
  • Museumpark 25, Rotterdam

Nederland verrommelt. Steeds meer open ruimtes tussen de steden groeien dicht, zodat de Randstad een soort Los Angelos wordt.

In de tentoonstelling wordt een beeld gegeven van de tien Grote Projecten, die de Nederlandse overheid heeft aangewezen om dit schrikbeeld tegen te gaan.

De tien projecten die werden gelanceerd in de architectuurnota Ontwerpen aan Nederland. Architectuurbeleid 2001 -2004 zijn: het Rijksmuseum, de Deltametropool, de Zuiderzeelijn, de A12, het individueel opdrachtgeverschap, de bedrijventerreinen, de openbare ruimte in revisie, de nieuwbouw voor de Rijksdiensten Oudheidkundig Bodemonderzoek en Monumentenzorg, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de reconstructie van zandgebieden.

Tijdens de tentoonstelling organiseert het NAI een serie debatten waarin thema's verbonden met de Grote Projecten aan de orde worden gesteld.