If I Can’t Dance Tonight with Sarah Pierce

If I Can't Dance, I Don't Want To Be Part Of Your Revolution

30 nov 2008
30 nov 2008

De hoofdgast van de aanstaande If I Can't Dance Tonight is Sarah Pierce. Sarah Pierce presenteert een performance die onderdeel vormt van haar project "It's time man. It feels imminent" waarin ze de overtuigingskracht van het politieke gebaar onderzoekt en de (on)mogelijkheid van het bedingen van zeggenschap in de publieke sfeer. Tegen deze achtergrond presenteert zij een performance die de verbinding tussen kunst en politiek binnen de conceptuele kunst van de jaren zeventig uitlicht. In het verlengde daarvan nodigt zij het publiek uit zich te buigen over de vraag of/hoe specifiek die dimensie van deze illustere fase binnen de kunstpraktijk uit het recente verleden doorwerkt in het heden. De Tonight wordt besloten met een bijdrage van Anne de Vries (muziek) en Voin de Voin (dans) waarin "disco spirit" centraal staat.

Vergroot

Sarah Pierce at If I Can't Dance -

De maandelijkse reeks If I Can't Dance Tonight functioneert als een zone voor experiment en als regelmatige manifestatie in thuisbasis Amsterdam van het reizende platform If I Can't Dance, I Don't Want To Be Part Of Your Revolution. Het biedt een eclectisch programma van performances, gesprekken met kunstenaars, discussies, filmvertoningen, etc. De Tonight bijeenkomsten exploreren nieuwe ideeen binnen het veld van de performatieve kunstpraktijk in het algemeen en onderzoeken de notie van de maskerade in het bijzonder, waarbij tijd wordt genomen voor diepgaande discussie en voor... dansen.

Zondag 30 nov - Frascati 3 - 16.00 uur. Kijk op de Frascati website of de If I Can't Dance site.