CONNECTING CONVERSATIONS

De kunst van de nieuwe professional

...de tegenstellingen van een tijdperk waarin we onszelf geconfronteerd weten met de noodzaak en de onmogelijkheid om tot een totaal vernieuwend gemeenschappelijk handelen te komen... (Guy Debord)

Vergroot

Brug - Bron: connectingconverations.nl

Connecting Conversations is een serie programma’s in het Walter Maas Huis waarin professionals uit de wetenschap, kunst en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek gaan. Een gespreksformule biedt deze gemêleerde groep de mogelijkheid om elkaar op gelijke voet te ontmoeten. Zo groeit er een vruchtbaar netwerk tussen wetenschap, kunst en economie.

Op 10 november 2009 begint de volgende serie Connecting Conversations: De kunst van de nieuwe professional 4. In vijf ontmoetingen onderzoeken deelnemers de nieuwe opgaven die de samenleving van de 21e eeuw hun stelt. Gezamenlijk, in dialoog, ontwikkelen zij professionele vaardigheden die aan deze nieuwe eisen tegemoetkomen. Gasten voor de komende serie zijn o.a. Sijbolt Noorda (voorzitter VSNU), Harry KUnneman (hoogleraar politieke theorie UvH), Henk Schut (theatermaker) en Ralph van Raat (pianist).

Data: 10 november en 8 december 2009, 12 januari, 9 februari en 9 maart 2010. Inschrijven en informatie via saar.frieling@waltermaashuis.nl