Weer aan wal!

De loopbrug is weer uitgeklapt en de eerste verbindingen zijn gelegd: Het kennisprogramma makelovenotart is gestart!

Vergroot

Bart van Rosmalen (Walter Maas Huis) schetst de toekomst - photgraphed by Marcel Oosterwijk

Afgelopen woensdag werd op het recentelijk gerenoveerde stoomschip Rotterdam door 150 genodigden van binnen en buiten de culturele sector nagedacht en gediscussieerd over de verder te varen koers.

Bert Holvast (Cultuurformatie) en Joeri van Steenhoven (Kennisland) luidden de middag samen in. Deelnemers gingen hierna met elkaar in gesprek over strategische uitdagingen in de maatschappij en de mogelijke rol daarin van kunst en cultuur. Er werd onder andere gediscussieerd over demografische ontwikkelingen, de veranderende wensen van het publiek, economische ontwikkelingen en de publieke sector. Onderwerpen die binnen het OBSERVATORIUM 2010 nog verder uitgediept gaan worden.

Na de discussie gaf Rietje van Dam-Mieras, juryvoorzitter van de regeling Innovatie cultuuruitingen, uitleg over de regeling. De voorzitter ging in op de projecten uit de eerste ronde en de verwachtingen van de commissie voor de tweede ronde. Ze riep instellingen op om creatief te zijn en het experiment niet te schuwen. Innovatie is het kernwoord bij het beoordelen van de aanvragen. Bij de eerste aanvraagronde bleek dat de sector hiermee nog worstelt. De commissie verstaat onder innovatie: nieuwe concepten of bestaande ideeën in een nieuwe setting uitvoeren.

Vervolgens werden de afgevaardigden van de zes gehonoreerde projecten uit de eerste ronde van de regeling door Harry Starren (De Baak) stevig ondervraagd in nauw samenspel met het publiek.

Tijdens de borrel ging men fanatiek met elkaar op de foto, gaf AgentschapNL voorlichting over de nieuwe ronde die op 17 mei 2010 sluit, werden nieuwe contacten gemaakt en kregen genodigden de kans om hun online-profiel te voorzien van meerdere trefwoorden.

In onderstaande foto's volgt een sfeerimpressie van deze dag.

Op 2 maart zal tijdens Kom je ook de volgende MLNA bijeenkomst plaatsvinden. Je kunt je hiervoor nu aanmelden!