Utrecht Manifest

Biennial for Conscientious Design

20 okt 2005
30 okt 2005

Utrecht Manifest wil vooral vragen stellen bij de rol die de designindustrie, de culturele sector en de vormgevers tegenwoordig spelen. In onze samenleving waarin consumptie en individueel belang de boventoon voeren, lijken lifestyle, image en winstbejag centraal te staan. Utrecht Manifest gaat op zoek naar alternatieven voor deze houding en wil de maatschappelijk betrokken rol die design kan spelen zichtbaar maken en verder stimuleren.Dit gebeurt aan de hand van activiteiten zoals tentoonstellingen, presentaties, theorievorming, visieontwikkeling en ideeënuitwisselingen. Leidraad hierbij zijn duurzaamheid, kwaliteit en innovatie.

Tentoonstellingen Centraal Museum

In het Centraal Museum vormt het werk van de Utrechtse meubelontwerper Gerrit Rietveld het vertrekpunt voor presentaties over maatschappelijk betrokken design. Als geen ander trachtte hij met zijn ontwerpen bij te dragen aan een betere wereld. Temidden van Rietvelds ontwerpen is tijdens Utrecht Manifest het werk van de Braziliaanse Humberto en Fernando Campana te zien. Daarnaast presenteert het Centraal Museum een virtuele rondleiding door het Rietveld Schröderhuis en de tentoonstelling 'Waanwijsheid van de geplande stad' over stedenbouw in de Uithof.

Tentoonstellingen Meubelfabriek Pastoe

In meubelfabriek Pastoe brengt Utrecht Manifest een retrospectief van de in 2005 overleden ontwerper Maarten van Severen. Te zien zijn niet alleen zijn eigen meubelontwerpen, maar ook samenwerkingsprojecten met onder anderen Rem Koolhaas. Daarnaast is er de multidisciplinaire tentoonstelling 'Now and Again', waarin hedendaagse ontwerpers hun betrokkenheid bij de huidige samenleving laten zien. Te zien is een vergaande interesse voor geschiedenis in de design van nu, voor barok, biedermeier, rococo of romantiek. Op drie locaties (een zwart Rietveldhuis, in de Pastoe Fabriek en op de tussenliggende route) is werk te zien van onder anderen Jurgen Bey, Experimental Jetset, Hella Jongerius en Keupr/van Bentm. In de derde tentoonstelling in Pastoe, getiteld 'Choice', presenteert Stefano Marzano van Philips Design zijn visie op de toekomst van design.

Utrecht Manifest in de stad

Naast het Centraal Museum en Pastoe vinden er overal in de stad kleinere tentoonstellingen en presentaties plaats, onder meer in een woonhuis van Rietveld aan de Robijnhof in Utrecht. Een architectuurtour voert langs verschillende aspecten van het architectonische werk van Gerrit Rietveld. Zie voor het volledige tentoonstellingsprogramma: www.utrechtmanifest.nl/programma/tentoonstellingen

Theorie

Naast de tentoonstellingen zet een uitgebreid programma van lezingen en symposia aan tot verdieping. Utrecht Manifest 2005 vormt zo de opmaat voor de komende tweejaarlijks terugkerende edities. Op 24 en 25 oktober vinden er workshops en lezingen plaats over hedendaagse ontwerpposities, gegeven door onder meer Michelangelo Pistoletti en Adriaan Beukers. In de 'speakerscorners' is op deze zelfde dagen ruimte voor debat, waarbij prikkelende standpunten worden voorgelegd aan het publiek. Op 27 oktober vindt het symposium 'What Crisis' plaats in de Uithof, met als sprekers onder anderen Stefano Marzano, Marti Guixé en Bas Heijne. Voor meer informatie zie: www.utrechtmanifest.nl/programma/theorie

Stichting Utrecht Biënnale / Erasmuslaan 5 / Postbus 384 - 3500 AJ / Utrecht / NL / + 31 (0)30 2512135 / www.utrechtmanifest.nl