Michael Groen

'Pitchen? Gewoon doen'

Initiatiefneemsters Archief Paradiso volgen DOEN Clinic

31 augustus 2010 - Tijdens Kom je ook? 5 presenteerden Berit Soolsma en Marije van Veen hun project, Archief Paradiso. Het doel: muzikaal erfgoed in kaart brengen, archiveren en verrijken. Vandaag volgden zij de clinic van Stichting DOEN. Het concept is gebasseerd op hun met een scriptieprijs beloonde afstudeerproject en werd op 1 juni uitgeroepen tot winnaar van de juryprijs van de DOEN Pitch.

Vergroot

Bandfoto in een archieflade - Hoewel Paradiso materiaal heeft bewaard, is het grootste deel van het erfgoed verspreid over instellingen en particulieren. Berit Soolsma

De twee pitch-winnaars kregen vandaag begeleiding van Dick Rijken en Ellen van den Berg. Samen werkten zij van concept naar gedegen subsidievoorstel en keken ze kritisch naar het projectplan. Na het schrijven van hun afstudeerscriptie bij Paradiso stroomden positieve reacties binnen, zowel vanuit het instituut, als de opleiding en bovendien vanuit de erfgoedsector.

"Dit motiveerde enorm om verder te gaan met het idee. We hebben een uitgebreid research-rapport liggen dat de basis vormde voor het plan. Wij vonden dit echt een voordeel. Tijdens de clinic beschikten we al over 75% onderbouwing." zo vertelt Berit.

De doelen van Archief Paradiso zijn gericht op het professionaliseren en stimuleren van archivering, het verrijken van muzikaal erfgoed en het verbinden van liefhebbers en verzamelaars. Vormden deze doelen de leidraad bij de clinic, of waren ze alleen het uitgangspunt? Marije legt uit hoe de dag hiermee werd ingevuld:

"Deze doelen blijven behouden. Wel is hebben we voor het subsidievoorstel een prioriteitenlijst gemaakt, met name om het zo concreet mogelijk te houden. Verder hebben we ook technische doelen geformuleerd met betrekking tot een website die het platform moet bieden voor het archief. Er zijn veel goede stappen gezet vandaag."

Beiden benadrukken het belang van juridische aspecten. "Omdat je met archiefbeelden zoals posters en pamfletten werkt moet er serieus rekening gehouden worden met auteursrecht. We zullen dan ook juridisch advies vragen en goed nadenken over een rechtsvorm achter het archief."

Berit en Marije kijken terug op een interessante, maar ook gezellige dag. Voor toekomstige pitchers geven zij de tips: "Gewoon doen. En laat je vooral niet tegenhouden als er dingen stroef lopen. We denken dat onze eigenzinnigheid en vooral ons enthousiasme onszelf het meest geholpen hebben."