Pom Wolff

Dichter

Pom Wolff is geboren in Amsterdam, leeft daar nu nog. Hij studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, Rechten aan de Vrije Universiteit en werkt als juridisch adviseur in de hoofdstad. Ook is hij bestuurslid van De School der Poëzie in Amsterdam en van Stichting Poëzie Conspiratief in Amersfoort en adviseur van het Cornelis Vreeswijk Genootschap.

Jan Arends is zijn favoriete dichter dan Kopland dan Menno Wigman. Paul van Ostaijen zijn 'dandyman'.

Contact informatie

  • Pom Wolff