Wereldverbeteraars

75 jaar IISG

29 okt 2010
30 jan 2011

De enige bewaard gebleven handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest van Marx, boeken van de Rote Armee Fraktion uit de Stammheim-gevangenis, actieaffiches uit de hele wereld en veel meer belangrijk historisch materiaal voor het eerst te zien.

Vergroot

Manuscript van het Communistisch Manifest - bron

Van 29 oktober 2010 t/m 30 januari 2011 zijn topstukken uit het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te zien bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam in de tentoonstelling Wereldverbeteraars! 75 jaar IISG.

Wereldverbeteraars zijn van alle tijden en alle gezindten. Utopisten, anarchisten, socialisten, feministen, vegetariërs, provo's, krakers.... de collecties van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam zijn er vol van. De tentoonstelling Wereldverbeteraars! 75 jaar IISG toont een keuze uit driekwart eeuw verzamelgeschiedenis met ‘wereldverbeteraars' als rode draad. Hun wereldwijde idealisme en maatschappelijk activisme heeft grote gevolgen gehad, van de Franse en Russische revoluties, de Spaanse Burgeroorlog en de onafhankelijkheid van Indonesië tot krakersrellen, Greenpeace-acties en antiglobalistisch protest. De tentoonstelling weerspiegelt dat.

Te zien in de tentoonstelling zijn onder meer een exemplaar uit 1518 van Utopia van Thomas More, een zeventiende-eeuws tulpenboek van Jacob van Swanenburch, diverse handschriften van Karl Marx, een kunstwerk van provo Robert Jasper Grootveld, schilderijen van de Birmese politieke gevangene Htein Lin en actiemateriaal van Amnesty International en Greenpeace. Het is voor het eerst dat de belangrijkste en opmerkelijkste documenten uit de collectie van het IISG worden getoond aan een groot publiek.

De tentoonstelling markeert het 75-jarig bestaan van het IISG. Het instituut werd in 1935 opgericht na de machtsgreep van Hitler in Duitsland en legt zich toe op het verzamelen van archieven van oppositionele bewegingen. In de beginjaren vonden het archief van de Duitse socialistische beweging (met de manuscripten van Marx en Engels) en de door Stalin bedreigde archieven van Russische revolutionairen een veilig onderkomen bij het IISG.

Na de Tweede Wereldoorlog kregen bedreigde archieven van organisaties en personen uit bijvoorbeeld Turkije, Iran, Birma en Indonesië bij het IISG onderdak. Ook bevordert het IISG historisch onderzoek naar ‘wereldverbeteraars'. Sinds 1979 is het IISG een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).