7 apr 2006

Take Away Museum

Samen praten over wat je gezien hebt

18 mei 2006

Hoe kun je een gesprek over de collectie van een museum op gang brengen, niet alleen binnen, maar ook buiten het museum? Aan de eettafel, in de slaapkamer, op straat, in het café, aan de telefoon......De ansichtkaart gekocht in de museumshop, voorzien van een kleine persoonlijke krabbel is nu nog het beste middel om je indrukken en ideeën te delen met anderen. In die ene kaart liggen persoonlijke herinneringen en associaties van een bepaald moment besloten. Een uitstekend uitgangspunt voor een conversatie. Maar wat als we die ansichtkaart nu gaan digitaliseren?

Vergroot

Symbolic table -

Van plek tot gesprek
Virtueel Platform organiseert op 18 mei een workshop waarin de sociale rol van erfgoedinstellingen centraal staat. Musea, archieven en bibliotheken zijn bovenal ontmoetingsplaats, een plek die de aanleiding vormt voor een gesprek, zowel in real life als virtueel. In de workshop onderzoeken we drie verschillende domeinen die een belangrijke rol spelen voor zo'n gesprek. De fysieke wereld van de objecten, het domein van de digitale informatie en de mentale ruimte van twee of meerdere gesprekspartners. Welke rol kan het museum spelen in het verbinden van deze drie werelden?

Nieuwe rol van erfgoed organisaties
Culturele organisaties denken na over e-cultuur en de veranderende rol van hun instelling. Naast digitalisering en ontsluiting van hun collecties onderzoeken erfgoed instellingen, als musea, bibliotheken en archieven, nieuwe relaties met hun publiek. Culturele instellingen worden meer en meer tussenstations, intermediairs in het proces van betekenisgeving. Hun kennis en content is niet meer een afgerond eindproduct dat door bezoekers kan worden geconsumeerd, maar een half fabrikaat dat zijn betekenis krijgt in interactie met het publiek en met andere cultuuruitingen. Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen culturele organisaties en een grotere rol voor het publiek zijn hier dus essentieel.

De workshop
In deze eendaagse workshop worden in kleine teams scenario's ontworpen voor de hierboven geschetste vragen. De volgende onderwerpen vormen daarvoor de ingrediënten: het verbinden van fysieke objecten en digitale informatie (RFID en unieke identificatie codes), sociale netwerken en sociale interactie, tagging als een alternatief voor traditionele classificatie systemen.

De deelnemers
We zijn op zoek naar een productieve mix van ontwerpers, ontwikkelaars, en projectleiders van culturele organisaties die gezamenlijk scenario's ontwikkelen voor een raamwerk dat het gesprek rondom erfgoed collecties opgang brengt.

Locatie: KHL, Oostelijke Handelskade 44, Amterdam
Kosten: 75 Euro
Aanmelden: Helaas is de workshop al vol, je kunt je nog intekenen voor de wachtlijst door een e-mail te sturen naar info@virtueelplatform.nl met je naam, functie en organisatie.

De sprekers en begeleiders
Ulla-Maaria Mutanen
Ulla-Maaria Mutanen heeft recentelijk het project Thinglinks opgezet. Een Thinglink is een gratis en vrije unieke code die iedereen kan aanvragen en gebruiken. Dit project is ontstaan uit de overtuiging dat vrij gebruik van unieke identificatie codes het een stuk makkelijker maakt om bepaalde 'dingen' online te vinden. Ulla is zelf afkomstig uit de wereld van handwerk (crafts), en bouwt op dit moment aan een thinglink database waarin gestructureerde data en vrij in te voeren tekst en andere media, aan elkaar gekoppeld worden door 'folksonomic tagging'.
ullamaaria.typepad.com/
www.thinglink.org

Ulla-Maaria Mutanen werkt op dit moment aan haar phd bij het ‘Center for Activity Theory and Developmental Work Research’ aan de Universiteit van Helsinki. Ook ontwikkelt ze een project over het raakvlak tussen technologie, mode, en handwerkzaamheden. Ze is lid van het bestuur van de ‘Finnish Association of Designers’.
ullamaaria.typepad.com/about.html

Willem Velthoven
Willem Velthoven (directeur Mediamatic) heeft met de AnyStory database projecten, zoals ‘Het Geheugen van Oost’, nu veel ervaring opgedaan in het bieden van een platform voor verhalen vertellen. Naast het bouwen van een flexibele database, is een belangrijk onderdeel manieren om verhalen te verzamelen, en hoe dit te organiseren. Op dit moment werkt Mediamatic in samenwerking met Imagine IC aan de 'Symbolic Table', een tafel die fungeert als interface zonder knoppen. Verhalen, foto's, film en muziek worden opgeroepen en aangestuurd simpelweg door objecten op de tafel te leggen en ze er weer af te halen. In de workshop zullen we de 'Symbolic Table' gebruiken als tool om tot scenario's te komen.
www.mediamatic.net/person-874-nl.html

Dick Rijken
Dick Rijken heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in het leiden en begeleiden van nieuwe media projecten in de cultuursector. Hij werkte onder andere aan het opzetten van VPRO's 3voor12 lokaal, en recentelijk aan de Wonderkamers van het Gemeente Museum Den Haag. Dick is lector informatietechnologie en samenleving aan de Haagse Hogeschool, en heeft in die hoedanigheid een cursus reeks opgezet waarbij studenten samen met culturele en maatschappelijk organisaties nieuwe media projecten opzetten. Het gaat daarbij vooral over het begeleiden van het proces waarbij een idee wordt uitgewerkt tot concept, en uiteindelijk tot goed project voorstel waar financiering mee binnen gehaald kan worden. Dick Rijken zal in deze workshop optreden als begeleider.