project: Lex Slaghuis

GLAM Stats

Data van Wikipedia verrijkt erfgoed instellingen

Erfgoedinstellingen doneren steeds vaker digitale collecties aan Wikipedia. Maar wat levert het beschikbaar stellen van collecties op? Met GLAM Stats komen erfgoed instellingen niet alleen brengen, ze kunnen data uit Wikipedia komen halen die hun (online) collecties verrijken.

Vergroot

Glam Stats - Voorbeeld van proven concept

Met GLAM Stats kunnen we een hechte relatie tussen Wikimedia en erfgoedinstellingen laten ontstaan die grote voordelen heeft voor beide partijen. De voor ons beoogde te ontwikkelen producten kunnen:

1. (historisch) Inzicht in gebruik, bereik en relevante metadata van erfgoed-collecties op Wikipedia geven
2. Realtime integratie van deze informatie in eigen repositories en websites, waarmee collecties worden verrijkt en website bezoek vergroot

De organisatie achter Wikipedia, de Wikimedia foundation heeft echter niet de capaciteit of de prioriteit om deze tools te ontwikkelen. Wel bestaat er ruwe data waarop deze tools gemaakt kunnen worden. Aan de hand van deze data stellen wij hiervoor een technisch platform te ontwikkelen waarop diensten voor erfgoedinstellingen ontwikkeld worden.

Verschillende instellingen hebben inmiddels interesse getoond in een dergelijk concept: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Artis BC, Instituut voor Beeld en Geluid.

Er zijn inmiddels al meer dan 9,1 miljoen afbeeldingen op Wikipedia beschikbaar. Deze zijn onder andere afkomstig van erfgoedinstellingen zoals het tropenmuseum, open beelden, deutsche fotothek, Nationaal Archief, etc.
'Officieel' zijn er 50 erfgoedcollecties op Wikipedia met 210.000 beelden en dit aantal groeit snel.

Partners voor dit concept zijn de Wikimedia Foundation (WMF), Mediawiki Nederland (WMNL), wikiwise (WW), stichting Kennisland (KL). Hierdoor worden 3 doelstellingen gecombineerd:

1. Een vrij te gebruiken digitale bouwsteen voor de internationale erfgoed sector (WMF, WMNL)
2. Wereldwijd onderzoek & rapportage van de gevolgen van inzet van WIkipedia door erfgoed instellingen (KL)
3. Een commerciële dienst die erfgoed instellingen in staat stelt met Wikipedia collecties beter te benutten (WW)

De project trekkers van dit project zijn

  • Lex Slaghuis (wikiwise)
  • Maarten Zeinstra (Stichting Nederland Kennisland)
  • Maarten Dammers (Vereniging Wikimedia Nederland)

Wikipedia staat in de wereld top 10 van meest bezochte websites ter wereld, met 1 miljard pageviews op Wikipedia per dag. Erfgoedinstellingen kunnen meer uit het web halen, juist door slim samen te werken met Wikipedia. Met GLAM Stats komen meer bezoekers bij erfgoed -content, -websites en -instellingen.

- De techniek hiervoor bestaat nog niet en wordt deels opensource
- De uitwisseling van grote hoeveelheden open data tussen instellingen, GLAM Stats en Wikipedia vormt de basis
- De samenwerking tussen een private partij, lokale en internationale maatschappelijke organisaties en erfgoed instellingen

Documenten