Historische Vereniging Alkmaar

Toch monumentstatus voor Ringersfabriek?

Vrijdag 20 januari besprak de Historische Vereniging Alkmaar (HVA) de 'monumentaanvraag Ringersfabriek’ bij de Commissie Welstand en Monumenten. De voorzitter van de commissie was duidelijk over hun focus: kijken naar de 'monumentwaardigheid' van het gebouw zonder aandacht te besteden aan eventuele toekomstplannen.

Vergroot

Bouwtekening van Ringers 1926.jpg - Impressie van het oorspronkelijke gebouw.

De vereniging hoopt dat het college van B&W uitvoering geeft aan de uitgesproken intentie in 2008 om de Ringersfabriek ‘in ere te herstellen en terug te geven aan de stad’. In de toelichting van de monumentaanvraag staan de geschiedenis, architectuur, sociaalmaatschappelijke aspecten en het stedenbouwkundige belang van de fabriek centraal. Meer over deze nota is te vinden op de website van de Historische Vereniging Alkmaar.

De chocoladefabriek betekende als economische motor van Alkmaar veel voor de stad. Aan het kanaal, met de haven en de omliggende bedrijven, gaf Ringers mede vorm aan de stedelijke ontwikkeling van Alkmaar. De fabriek had daarbij een belangrijke functie als ‘landmark’ en beelddrager van de stad. Industriegebouwen als deze zijn inmiddels zeldzaam in Alkmaar en andere delen van Nederland. Alleen de Ringers, de gerestaureerde kaasfabriek Eyssen en de ‘kolenfabriek’ zijn het enig overgebleven aandenken aan de industriële geschiedenis van deze stad. Daar moeten we zuinig op zijn!

Door de goede technische staat en de structuur biedt het gebouw een scala aan mogelijkheden. Daarom heeft het pand bij herbestemming op de lange termijn een veel beter toekomstperspectief dan nieuwbouw. Mensen houden van gebouwen. Deskundigen geven aan dat hiermee een veel grotere garantie voor een lange levensduur ontstaat.

Herbestemming voor beeldbepalende gebouwen brengt een positief effect voor de omgeving met zich mee. De authentieke Ringersfabriek kan zo opnieuw een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Overstad.

De Historische Vereniging Alkmaar wil dat het pand bescherming krijgt met een duurzaam perspectief. Binnen vier weken brengt de commissie haar advies uit aan B&W.

Er zijn al meer dan 1000 keer steunbetuigingen binnen gekomen en tekenen kan nog steeds op www.hvalkmaar.nl.