Joris Roovers

“Waarom zijn we er, waarom doen we het en hoe doen we het?”

Herman Paardekooper over Vereniging Vrienden van het Concertgebouw

Het Concertgebouw heeft met 20.000 leden de grootste culturele vriendenvereniging van Nederland. Deze vereniging bestaat al sinds de jaren '30 en is opgericht in de nasleep van de internationale beurskrach begin 20e eeuw. Het concertgebouw moest bijna gedwongen haar deuren sluiten. Een groots concert in het Olympisch Stadion bracht hier verandering in. Dit massale evenement gaf het startschot voor het oprichten van de Vereniging Vrienden.

Vergroot

Amber van Schagen en Herman Paardekooper - Over Vereniging Vrienden van het Concertgebouw bij [ http://www.komjeook.org/71280/nl/hoe-krijg-ik-vrienden Kom Je Ook 11: Onze Club Simone Schoutens

Gedurende de twintigste eeuw heeft Vereniging Vrienden van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest zich keer op keer haar bestaansrecht afgevraagd. 'Waarom zijn we er? Waarom doen we het en vooral, hoe doen we het?' Het doel van de vereniging is sinds de jaren ‘90 het vergroten van hun ledenaantal, het stimuleren van concertbezoek en financiële steun. Sinds 1994 kent de Vrienden Vereniging een afsplitsing met de jongerenvereniging Entrée. Deze club richt zich op de bezoekers tot 30 jaar en probeert een jong publiek aan zich te binden.

Herman Paardekooper wil mensen een leven lang aan het concertgebouw binden en spreekt van het “wieg tot grafmodel”. Verschillende levensfases vragen om een ander lidmaatschap. Volgens Paardekooper kampt de Vrienden met een grote vergrijzing en vindt er geen aansluiting plaats tussen de leden van Entrée en Vrienden. Daarom start de Vereniging Vrienden met een nieuwe opzet: een nieuwe huisstijl en een extra club.

Vergroot

Herman Paardekooper over Vereniging Vrienden van het Concertgebouw - Bij Kom Je Ook 11: Onze Club. Simone Schoutens

Met NEXT probeert het Concertgebouw een brug te slaan tussen de jonge en oude generatie. Ze richten zich op de cultureel onderlegde dertiger en veertiger. Deze doelgroep is tot op heden nauwelijks zichtbaar bij het Concertgebouw, dus daarin valt een grote slag te halen. Maar hoe probeer je deze groep aan je te binden? 'Door een heldere en duidelijke communicatie' zegt Amber van Schagen, coördinator ledenwerving. 'De doelgroep van NEXT heeft weinig tijd, kan kiezen uit een groot aanbod en wil zich vooral onderscheiden van de rest.' Een aantrekkelijke prijs, een uitgebalanceerd aanbod en de mogelijkheid om met meerdere vrienden van de voordelen van een lidmaatschap te genieten. Deze initiatieven moet de dertiger naar de voordeur van het concertgebouw leiden en het ledenaantal in 2015 vergroten tot 30.000.

Vergroot

Vragen rondje - Over Vereniging Vrienden van het Concertgebouw bij Kom Je Ook 11: Onze Club. Simone Schoutens

KJO11: Onze Club - Herman Paardekooper & Amber van Schagen, vrienden van het Concertgebouw
View more presentations from Mediamatic