Project geselecteerd om te pitchen tijdens Kom je ook? 6 bert kramer

smac

De culturele smaakmarkt

SMAC is een internationaal georiënteerde dagelijkse markt in Amsterdam Nieuw-West waarbij authenticiteit, ambacht, cultuur en professionaliteit voorop staan.

Ik zou graag een cultuur smaakmarkt maken SMAC genaamd. SMAC is een markt met een grote hang naar authenticiteit en wordt beïnvloed door alle culturen die er te vinden zijn in Nieuw-West. Een markt die de Amsterdammers naar Nieuw-West haalt en tegelijk naar de oorsprong van de markt brengt! Een markt waar alles wat mooi en goed is samenkomt. Alle onderdelen van deze culturele smaakmarkt zijn gebaseerd op oorspronkelijkheid, authenticiteit, ambacht en kwaliteit. Dat houdt in dat er een markt gebouwd gaat worden waarbij er veel aandacht is voor zowel het product, de presentatie als hoe het geheel elkaar beïnvloedt. Hierbij moet je denken aan de opzet voor een markt als een open podium waar kan worden geprogrammeerd, zoals bijvoorbeeld sport, muziek, debat, theater. Door de mogelijkheid tot programmeren ontstaat er een wekelijks veranderende markt sfeer, en kunnen er zelfs kleine festivals plaatsvinden. Dit alles is verbonden aan restaurant VLLA (www.vlla.nl), een creatieve locatie die aan het marktterrein is gelegen. De wisselwerking tussen VLLA en de smaakmarkt is bij SMAC bijzonder belangrijk in dit restaurant zijn twee vaste avonden bezet, de rest van de week kan worden ingevuld met een culturele en culinaire momenten waar de gasten een ervaring kunnen meemaken. Belangrijk in de geprogrammeerde ervaringen is de wisselwerking tussen het restaurant en de markt, belangrijk zijn de plannen die verschillende werkelijkheden aan elkaar linken, belangrijk is de uitwisseling tussen culturen zowel in ons land als daarbuiten. Belangrijk ook is de programmering, de diversiteit, en het goed benutten van de verschillende media en hun mogelijkheden. Zo ontstaat er een markt waarin niets wordt buitengesloten mits het aan een bepaalde kwaliteit voldoet. Om dit te garanderen wordt het programma, de producten, de markt zelf maar ook de programmering online aangekondigd met de intentie de kwaliteit, authenticiteit en oorspronkelijkheid te waarborgen.

Vergroot

plein huidige situatie - bert kramer

Doelstelling is het vinden en tonen van de balans tussen low-tech ambachten en high end producten. Het laten zien van ambacht waarin kwaliteit en oorspronkelijkheid een belangrijke rol speelt, waarin de mensen en wat ze kunnen een podium creëren. Tegelijk manifesteert dit podium zich op verschillende manieren. Als smaakmarkt, als restaurant, als podium voor het uitwisselen van intercultureel erfgoed, als een website waarin voorstellen kunnen worden gedaan en gerealiseerd. in eerste instantie in Amsterdam en vervolgens proberen een (internationale) uitwisseling in een festival vorm te geven. Over het waarom kan ik zeggen dat dit project een mooie weerspiegeling is van de gelaagdheid waaruit onze maatschappij bestaat, dat deze niet langs elkaar hoeven te werken maar wezenlijk onderdeel van elkaar uitmaken. Ik wil in zetten op een hoge kwaliteit en een wereld laten zien die in deze symbiose het in zich heeft tot grote hoogte te stijgen.

De doelgroep waarop ik mij richt kun je opdelen in twee groepen. Dit zijn zowel de mensen die op de markt en in het restaurant werken als de bezoekers en gasten. Dat zijn creatief betrokken mensen, mensen die zich bezig willen houden met programmeren, sociaal vaardige mensen. Maar ook mensen die inhoudelijk en ambachtelijk werken op de markt, de markt die sfeer te geven die hem uniek maakt. Mensen die met vers voedsel werken in het restaurant maar ook op de markt. Eigenlijk zijn het hoe beperkt ook allemaal creatief ondernemers die vanuit hun visie willen hun aandeel nemen voor het laten slagen van deze onderneming.
De tweede groep zijn de bezoekers die gewend zijn aan cultuur en hier kritisch over durven te zijn, ze willen ondergedompeld worden en hier ook voor betalen. Hiermee bedoel ik niet alleen vermogende Amsterdammers, maar ook die Amsterdammers die cultuur in zich hebben en gaan leven als ze dit herkennen. Die groep mensen zijn een mix van alles waaruit amsterdam bestaat. Uiteindelijk kan ik hierop zeggen dat mijn doelgroep die laag van de bevolking is die niet gaat voor made in china.

SMAC is interessant en innovatief vanwege de wisselwerking tussen het restaurant VLLA en de markt die opgezet wordt als cultureel podium en proviandkast. Maar ook vanwege het uitgangspunt de smaakmarkt een authentiek en oorspronkelijk karakter te geven. Bezoekers die naar het restaurant komen, zien de producten eerst op de markt waarna zij weten wat ze eten, ook de marktkooplui weten waar hun producten naar toe gaan en wat er vervolgens mee gebeurt.

waarom web 2.0 belangrijk is komt vanwege de open structuur, de behoefte aan constante vernieuwing en inmenging van buiten. Dit alles met de bedoeling een internationaal georiënteerde markt te maken. Web 2.0 heeft qua structuur en opbouw dezelfde opzet, ik zou deze in willen zetten om deze authenticiteit te waarborgen en aan te scherpen. Zowel de producten die verkocht worden de gerechten die gemaakt worden als de programmering op de beschikbare podia en verwijzingen naar culturele insteken maken het mogelijk te vernieuwen. Web 2.0 zorgt voor de content zowel online als op de markt. Zo wordt ook een link gelegd tussen de werelden, generaties en culturen.