SAVE THE WORLD

Door TINKEBELL. i.s.m. Mediamatic

TINKEBELL. geeft met twaalf wereldverspreide interventies inzicht in situaties die kunnen ontstaan wanneer ons wereldbeeld in andere culturen wordt geplaatst. Hiermee stelt zij onze (hulp)norm ter discussie. Mediamatic draagt bij door middel van events waarin de rol van de kunsten in de wereld van hulp en redding wordt belicht.

Vergroot

TINKEBELL. saves a dog - From Tinkebell.com

With:

Binnen het project SAVE THE WORLD zal TINKEBELL. twee jaar lang, verspreid over de wereld, publieke interventies uitvoeren waarin zij mensen, dieren, plaatsen of situaties zal 'redden' naar onze eigen norm. TINKEBELL. en Mediamatic bereiden deze interventies samen voor. De interventies zullen dienen als ruw materiaal voor discussies, tentoonstellingen, documentaires, een boek en presentaties. Elke interventie is een beginpunt van een veelvoud aan reacties, reflecties en creaties die in Nederland samen met Mediamatic zullen worden vormgegeven.

Een voorbeeld van een interventie is het laten vangen van een straathond in Gambia. TINKEBELL. liet het beest verzorgen, inenten en opereren. Na registratie regelde ze een vlucht voor hem naar Europa. Na aankomst bracht ze het dier – inmiddels enkele maanden later – onmiddellijk naar het asiel.

Het project probeert aan te tonen hoe een in het dagelijkse leven ‘juiste’ handeling, het uitbesteden van het leed van een dier aan een externe organisatie, een absurdistisch component heeft, en hoe vergaand wij emoties projecteren op wezens die deze nooit als zodanig kunnen ervaren. Het werk is een aanklacht tegen een cultuur van permanente uitbesteding: verantwoordelijkheid betekent hierin niet zelf zorgen, maar de voorwaarden scheppen zodat anderen dit voor ons kunnen doen. De tragiek die hierin ligt besloten wordt op absurdistisch en poëtische wijze zichtbaar, door gebruik te maken van de radicaliteit van de twee contexten, Gambia en Nederland.

Andere kunstenaars

Mediamatic en TINKEBELL. selecteren per interventie kunstenaars wiens werk gerelateerd is aan de interventie. Zij worden uitgenodigd om in werk en woord op de interventie te reageren. Het werk van de kunstenaars en de kunstenaars zelf scheppen een bredere context en bakenen een veld af waarin de interventies van TINKEBELL. en de discussie eromheen worden ingebed.

Website

Daarnaast kan men via een interactieve website alle activiteiten volgen middels tekst, foto’s en video, en kan men een bijdrage aan de discussie leveren. Tegelijkertijd wordt de website gebruikt voor crowdfunding. Bezoekers kunnen delen of gehele interventies sponsoren door de aankoop van producten die bij de interventie horen. Zoals in bovenstaand voorbeeld van de hond zouden bijvoorbeeld de nodige vaccinaties of een deel van de vlucht naar Nederland door bezoekers van de site kunnen worden gesponsord.

Evenementen

Deze serie evenementen en de website worden gefaciliteerd en mede gefinancierd door Mediamatic in Amsterdam. Mediamatic zal met haar ruime publieke ruimte het grootste gedeelte van de activiteiten hosten, maar zeker niet alle. Per interventie zullen wij zoeken naar de meest passende locatie, medium, publiek en presentatiewijze. Deze evenementen zullen bijdragen aan het scheppen van inzicht in de (inter)nationale context en problematiek waar SAVE THE WORLD zich toe verhoudt.

Publiek wordt mede-eigenaar

Het publiek fungeert als denktank in het onderzoeken van de constructie van de Nederlandse identiteit en de internationale consequenties van de vooronderstellingen van waaruit deze tot uitdrukking komt. Naast het meedenken wordt het publiek ook aangemoedigd te participeren in de organisatie, uitwerking en sponsoring van de interventies. De op- en aanmerkingen, ideeën en kritiek van het publiek zal een wezenlijk deel uitmaken van de interventies. TINKEBELL. zal haar interventies laten beïnvloeden door het publiek en maakt dit door gebruik van de presentaties en website inzichtelijk. Door participanten op deze manier mede-eigenaar te maken van het project betrekken we een breed publiek voor een lange periode.

Het doel van deze actieve publieksparticipatie is dat wij de manier waarop we nu vaak vanuit de eigen norm wereldwijd hulp bieden, willen heroverwegen. Zo wordt het mogelijk andere doelstellingen te vinden van waaruit hulp en de wijze van hulp geïnitieerd kunnen worden; niet perse vanuit onze eigen norm, maar door de ‘andere cultuur’ en haar opvattingen serieus te nemen.

Tentoonstelling en documentatie

Tijdens kerst 2012 – de periode waarin op paradoxale wijze extreem narcistische vormen van consumptie samenvallen met allerhande hulp en liefdadigheid-acties – is er een totaaloverzicht van het project getoond middels een tentoonstelling en symposium in samenwerking met Mediamatic en TORCH Gallery in Amsterdam. Uitgeverij d’Jonge Hond zal een overzichtscatalogus uitgeven in de vorm van een logboek waarin de documentatie van alle interventies is opgenomen. Tevens volgen documentairemakers Wendy en Dianne Caris TINKEBELL. gedurende het hele project. Hun documentatie zal zowel een dienstbare rol hebben tijdens de evenementen in Mediamatic als dat deze uiteindelijk in zijn geheel in de tentoonstelling en internet te zien zal zijn. Zij verschaft een inhoudelijk overkoepelend kader om het project als geheel te bezien.

Mede mogelijk gemaakt door:

  • Willemijn van Herwijnen
  • The Yes Men