magazine: 1 jan 2006

Bright

Techlifestyle

Vergroot

(nomen nescio) -

jrg.2 no.7/ 2006

...in bruikleen omdat ik een tijdschrift- tech- & gadget-junkie ben.
Zullen vast snel gedateerd zijn, dus ik doe m'n best zo zo snel mogelijk door te nemen...