Boo van der Vlist

Vergroot

Boo van der Vlist - Picture found on her website.

Boo van der Vlist is een kunstenaar met een hybride praktijk. De onderwerpen cultuur, politiek en (consumptie-) maatschappij fascineren haar en komen terug in haar werk. Ze werkt projectmatig en doet dit bijvoorbeeld in publieke ruimtes (buurten en wijken) in Rotterdam of binnen organisaties als Rijkswaterstaat of het ministerie van OCW. Door sociologisch onderzoek brengt ze spanningen tussen partijen en diens belangen in beeld. Vervolgens gaat ze op zoek naar een gemeenschappelijke grond, maakt ze tegenstellingen zichtbaar of biedt ze inzicht in de dynamiek van haar werkveld.

Het werk van Van der Vlist kent een interveniërende rol en neemt diverse verschijningsvormen aan. Het kan de vorm aannemen van een workshop, blog, documentaire, fotoserie of ontmoetingsplaats. Haar achtergrond als politicoloog heeft hierin een bepalende rol. Strategisch handelen, timing en communicatie zijn haar belangrijkste instrumenten, waarmee het opbouwen van vertrouwen en inzicht krijgen in sociale constructen binnen groepen belangrijk zijn binnen dit proces. De positie die Van de Vlist ten opzichte van haar omgeving inneemt en de interactie die daarbij plaatsvindt kenmerkt haar werk.

In 2011 maakte Van der Vlist een half jaar lang deel uit van de innovatieafdeling van Rijkswaterstaat. Ze deed onderzoek naar alle betrokken partijen bij omleidingstrajecten. Omleidingen zijn een van de grootste ergernissen op de snelweg en Rijkswaterstaat zocht hiervoor een verklaring. Van der Vlist bracht alle betrokken partijen in beeld en zocht manieren om ze te benaderen en bekend te raken met hun bezigheden. Op deze manier werd er aan vertrouwen gewerkt. Van der Vlist zag dat een deel van het probleem lag in het (te) grote aantal betrokken partijen bij de organisatie van een omleidingstraject. Dit zorgde voor spanning en miscommunicatie. Uiteindelijk ontwikkelde Van der Vlist een workshop waarin alle betrokken partijen in strategisch bij elkaar geplaatste teams de weg op werden gestuurd, met speciaal ontworpen opdrachten. Deze interventie zorgde voor een wederzijds begrip voor elkaars expertise en werkzaamheden. Rijkswaterstaat ging in samenwerking met Philips verder met de bevindingen in een innovatietraject omtrent omleidingsborden. Van der Vlist bracht met dit onderzoek niet alleen voor Rijkswaterstaat een nieuw inzicht tot bepaalde problematiek, maar speelde ook met haar rol binnen de grote overheidsorganisatie. Ze documenteerde iedere dag hoe zij zich kleedde en op welke tijden ze bij de koffieautomaat moest zijn voor de juiste gesprekspartners. Het werd een onderzoek naar haar positie als kunstenaar binnen de grote overheidsorganisatie Rijkswaterstaat.

Van der Vlist speelt met haar rol als kunstenaar en treedt op als een tijdelijke speler binnen een organisatie of ander werkveld. Het bieden van een ander perspectief binnen maatschappelijke of organisatorische vraagstukken brengt Van der Vlist in een positie waarin zij deze onderzoeksvelden kan bestuderen. Haar functie als kunstenaar geeft haar binnen deze organisaties een positie van vrijheid en maakt haar grensverleggende manier van handelen binnen vaak strak georganiseerde omgevingen mogelijk.

Contact informatie

  • Boo van der Vlist