Erfgoedarena 05/15

Gemeenschappelijk erfgoed: gedeeld goed of weggegooid geld?

27 mei 2015

In samenwerking met DutchCulture organiseren we de laatste Erfgoedarena van het jaar over Gedeeld erfgoed.
Over de hele wereld heeft Nederland fysieke sporen achtergelaten: forten langs de route naar de Oost, factorijen in India en Japan, plantages in de West en een complete stadsuitleg in New York, Jakarta en Sint Petersburg.

In de loop der tijd is Nederland zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor het duurzaam behoud, beheer en gebruik. Het Programma Gedeeld Erfgoed stelt daar jaarlijks twee miljoen euro voor ter beschikking, via het Nationaal Archief, de RCE en Dutch Culture. Maar wat gebeurt er dan precies, hoe ging dat eerder en hoe zou het ook kunnen?
Als casus nemen we Indonesië, waarmee we toch wel de omvangrijkste stuk geschiedenis delen. Hier is er van alles, van muziek tot batik, de rijsttafel van Zoutkamp tot Zierikzee, een miljoen Indische Nederlanders en wagonladingen erfgoed en herinneringen. En daar is de gedeelde geschiedenis terug te vinden in het straatbeeld, monumenten, gebruiken, wat niet al. Heeft dat zin, beklijft er wat, hoe kijkt men er daar tegenaan, en hoe komt het gedeelde verleden er hier vanaf?

Dat is het thema dat DutchCulture (mede – uitvoerder Gedeeld Erfgoed Programma) en de Reinwardt Academie op 27 mei, de laatste Erfgoedarena van dit jaar, centraal stellen. Denk en praat mee met Max Meijer(TiMe), Harm Stevens (Rijksmuseum), Wim Manuhutu (manu2u), Hasti Tarekat (Heritage Hands On) en Anouk Fienieg (DutchCulture) Moderator Riemer Knoop