CEO: Discussiemiddag Cultuur En Ondernemen

19 okt 2007
  • 16:00
  • <>TAG
  • Weimarstraat 1E, Den Haag

Stichting De Grote Witte Reus organiseert een discussiemiddag over cultureel ondernemerschap naar aanleiding van een door de stichting gevoerd onderzoek naar dit fenomeen.

Voor deze middag zijn er drie sprekers uitgenodigd die hun ervaringen met het cultureel ondernemerschap delen met het publiek. Het publiek wordt uitgedaagd mee te denken over wat deze term inhoudt en wat de betekenis hiervan in de praktijk voor gevolgen heeft voor fondsen en subsidiegevers, tentoonstellingmakers en kunstenaars.

De eerste spreker is Boris Franssen die onder andere het boek 'Zelffinanciering voor sociale ondernemers' publiceerde en initiatiefnemer is van het 'Earned Income' project van het VSB-Fonds. Hij zal uitleggen hoe organisaties in de culturele sector minder afhankelijk kunnen worden van subsidies.
Vervolgens zal Hicham Khalidi van stichting <>TAG vertellen hoe hij met deze organisatie bezig is om ondernemender te werk te gaan. Hij nam deel aan het Earned Income project van Franssen en concludeerde dat een investering van een miljoen euro wenselijk is om als organisatie daadwerkelijk te gaan ondernemen. Tot slot komt Nadine Stijns aan het woord die vertelt over de spagaat waarin zij zich begeeft in haar beroepspraktijk als multidisciplinair kunstenaar. Zij maakt de afweging: 'Schrijf ik een aanvraag voor een subsidie of haal ik een opdracht binnen?'