Lees | Denk | Discussiee

W139 Readings

Visies op Levenskunst

7 apr 2008
21 apr 2008
  • W139
  • Warmoesstraat 139, Amsterdam

Vanaf april organiseert W139 zes leesgroepen rondom verschillende culturele en actuele thema's. In de groepen worden verschillende teksten behandeld die de basis vormen voor discussie. Elke groep zal ongeveer 3 maanden duren, en zal eens per twee weken samen komen in de ruimte van W139 in het centrum van Amsterdam.

Deze leesgroep is een voortzetting van de leesgroep in de vorige serie met de titel ‘Kunst als leven - leven als kunst’. Aan de hand van de bundel ‘Over levenskunst’ probeerden we tijdens de bijeenkomsten inzicht te krijgen in het denken over de kunst van het leven en het leven als kunstwerk.

Op basis van de stelling van een aantal filosofen dat literatuur ons veel meer leert over het leven dat welke wetenschap ook zullen we ter kennismaking een klein gedeelte lezen uit Faust van Goethe en ontdekken wat daar over te zeggen valt in het kader van levenskunst.
Om het filosofische perspectief op levenskunst te verbinden met andere praktijken van het bestaan zullen we ook kijken naar recente theorieën en oefeningen uit de psychotherapie over mindfulness. Hierdoor ontstaat er tevens een directe verbinding met de boeddhistische visie op levenskunst.

Lieratuur:

Dohmen, Joep. Over levenskunst, plus aanvullende teksten.