w139/reading

Heidegger's Sein und Zeit en zijn kritiek op techniek - Tiers Bakker

15 okt 2008

Vanaf oktober organiseert W139 zes leesgroepen rondom verschillende culturele en actuele thema's. In de groepen worden verschillende teksten behandeld die de basis vormen voor discussie.

Elke groep zal ongeveer 3 maanden duren (de groepen eindigen ergens in december), en zal om de week samen komen in de ruimte van W139 in het centrum van Amsterdam.

Om je op te geven en voor meer informatie zie: w139 website

Vergroot

flyer_1.jpg -

Door het lezen van een aantal kernpassages uit Sein und Zeit van Martin Heidegger zal deze leesgroep proberen tot een beter begrip van de vraagstellingen van Heidegger te komen. Over dit bijzondere hoofdwerk van Heidegger bestaan vele misverstanden en daarom is het van belang dichtbij de primaire tekst te blijven. Veel van deze misverstanden over Heidegger komen namelijk niet voort uit zijn werk maar uit de verkeerde moderne opvatting wat filosofie is. Voor Heidegger is de zijnsvraag belangrijker dan het antwoord daarop. Door permanent de vroege filosofie van Herakleitos tot Aristoteles te bevragen heeft Heidegger de filosofie een enorme stap verder geholpen en moderne filosofen als Derrida, Levinas en Lacan diepgaand beinvloed.
Aan de hand van een aantal beroemde passages over de angst en het "men" zal een actuele Heidegger zich ontvouwen.

Het boek wat zal worden gebruikt is:
Zijn en tijd Martin Heidegger
Vertaling: Mark Wildschut
€ 36,50
2000, Uitgeverij Sun
ISBN: 9789061686750

Tiers Bakker studeerde filosofie aan de UvA en is werkzaam bij de Groene Amsterdammer. Als art director van het Tarabukininstituut houdt hij zich bezig met stralingskunst. Van zijn hand is onlangs het boek Liberticide verschenen bij Uitgeverij IJzer. Verder combineert hij het hoofdredacteurschap van HTV de IJSBERG met het doceren over Russische avant garde aan verschillende kunstinstellingen.

Start datum: woensdag 15 oktober 20:00 (en daarna om de week om 20:00)