book: Valerie Frissen, Hedwig te Molder 1 jan 1998

Van Forum tot Supermarkt?

Consumenten en burgers in de informatiesamenleving

Het boek behandelt een aantal recente ontwikkelingen in het gedrag van gebruikers van nieuwe media.

Het eerste deel van het boek gaat in op een aantal recente ontwikkelingen in het gedrag van gebruikers; nieuwe media en Europese gebruikers: nieuwe media in Europa huishoudens, veranderingen in het kijkbuisgedrag. In het tweede deel kijken we naar de gebruiker van (nieuwe) technologie door de bril van de aanbieder. Het derde deel behandelt een specifiek thema in de relatie tussen aanbieders en gebruikers, namelijk de toegankelijkheid van de informatievoorziening: ongelijkheid in cyberspace; de aan- of uitsluiting van ouderen in de informatiemaatschappij.

Vergroot

Voorkant van forum tot supermarkt? -

180

90 334 403903

5.1 FRI