Organisatie:

Coaching in de Cultuur

voor individuen en organisaties in de culturele sector

CIC begeleidt individuen en organisaties in/en de kunst –en cultuursector.
Kernbegrippen zijn ontwikkeling en authenticiteit.

We ondersteunen individuen bij het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en een authentieke stijl, gericht op zowel artistieke als managementkwaliteiten en/of op effectief gedrag.

We begeleiden organisaties op gebied van leiderschap, samenwerking en diversiteit. We treden op als procesbegeleider en organisatieadviseur.

Vergroot

ruimte.jpg -

*
CIC begeleidt individuen en organisaties in/en de kunst –en cultuursector.
Kernbegrippen zijn ontwikkeling en authenticiteit.

We ondersteunen individuen bij het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en een authentieke stijl, gericht op zowel artistieke als managementkwaliteiten en/of op effectief gedrag.

We begeleiden organisaties op gebied van leiderschap, samenwerking en diversiteit. We treden op als procesbegeleider en organisatieadviseur.
We hebben jarenlange ervaring in de culturele sector, weten hoe om te gaan met sector specifieke kenmerken als de grote passie en gedrevenheid, het werken met vrijwilligers, de inlvoed van de subsidiesystematiek.

Cic zet zich in voor meer diversiteit in de top van de culturele sector door het organiseren van onderzoeken, publicaties, workshops, expertmeetings en het onderhouden van het netwerk ‘top-vrouwen in de cultuur’.

CIC is in 2001 onder de naam ‘ Carrières of barrières in de kunsten’ gestart als een initiatief van Diemen & Van Gestel Talentontwikkeling, Carolien van der Schoot en Theater Instituut Nederland. In eerste instantie gericht op het doorbreken van het zogenaamde glazen plafond in de culturele sector, later gericht op het bevorderen van diversteit in de top van de sector bredere zin. Sinds medio 2008 werken we onder de naam ‘Coaching in de Cultuur’ omdat we die naam pakkerder vinden en een betere weerslag van ons werk.

Contact informatie

  • Coaching in de Cultuur
  • naardermeer 5
  • 1412 CV
  • Naarden