Forum Muziek

Muziek Centrum Nederland opereert in het professionele muziekveld. Daarin ondersteunt het centrum muzikanten en muziekinstellingen op het gebied van jazz, pop, wereld en klassiek, door middel van o.a. kennisontwikkeling, promotie en internationale uitwisseling. NFPK+ subsidieert muzikanten en instellingen zowel meerjarig als projectmatig. Hoe gaan beide instellingen in 2009 inspelen op de diversiteitambities en plannen van koplopers uit de muzieksector? In dit forum wordt hier verder over gesproken.