Mercita Coronel

‘De klik is gemaakt’

Voor Ben van Heesbeen van Muziekcentrum Vredenburg was deelname aan de bijeenkomsten Publieksbereik een logische stap in een intern al in gang gezet denkproces over het bereiken van een zo’n breed mogelijk Utrechts publiek.

Wat hoopte u te weten te komen in de bijeenkomsten?
’Wij zijn van oudsher geassocieerd met klassiek muziek. Intern zijn wij de laatste jaren aan het nadenken hoe we een breder publiek kunnen aanboren. Die intentie is ook in het bedrijfsplan terug te lezen. Dit jaar zijn we begonnen met het organiseren van feesten voor het Marokkaanse en Turkse publiek. Hoe dat goed te doen, was mijn vraag.
Een grote belemmering die ik ervaar in het bereiken van nieuw publiek is het ontbreken van kennis over wat er onder de verschillende bevolkingsgroepen leeft.’

Wat was voor u een eye-opener?
’Een eye-opener voor mij was dat bleek dat wij niet de enige waren die zich aan het oriënteren zijn op een breder publieksbereik. Iedereen bleek deeltjes van de oplossing aan te kunnen dragen. Een tip die ik heb opgedaan is dat deze groepen een heel andere benaderingswijze vraagt dan de gebruikelijke. Je moet je bijvoorbeeld meer op opinionleaders richten en met etnobureau’s samenwerken. Voor het Marokkaanse feest hebben we dat ook al gedaan. We hebben samengewerkt met Marmoucha, een organisatie die ervaring heeft in het organiseren van Marokkaanse feesten. Wat ik wel een open deur vond, betrof de bijeenkomst over marktonderzoek. Daar is veel geld aan gespendeerd en vond ik eigenlijk zonde van het geld.’

Hoe verder?
‘We zijn op zoek naar de communicatieklik, wat werkt wel, wat niet. De algemene benadering die wij gebruiken voor het westerse publiek voldoet niet. Onze aanpak moet specifieker worden. Dat is een belangrijke switch. We zijn er nog niet. Maar we zijn in contact gekomen met mensen die zich tot die wereld verhouden. Zo zie ik wel een mogelijkheid tot samenwerken met bijvoorbeeld Culturele Zondagen. De klik met andere organisaties is tijdens deze bijeenkomsten gemaakt.’