Sociale structuren, subculturen en identiteiten in Society 2.0

Impakt Festival 2008

YourSpace

7 mei 2008
11 mei 2008

Web 2.0 bruist van de beloftes: communiceren, uitwisselen en netwerken met applicaties die zich steeds makkelijker laten aanpassen aan de wensen van de gebruiker. Deze trend, die past in het beeld van de individualiserende samenleving, ondersteunt tegelijkertijd de opkomst van specifieke subculturen.

Op Web 2.0 kan iedereen zijn eigen ruimte scheppen, zijn eigen persoonlijkheid creeren en zijn eigen netwerk met geestverwanten bouwen. Maar wat zijn nu precies de kwaliteiten van deze nieuwe structuren en hoe verhouden zij zich tot bestaande sociale verbanden? Gaat het bij Hyves en MySpace om sociale netwerken of om platforms voor ijdele zelfprofilering? Is een blog een openbaar dagboek of een waardevolle bijdrage aan een maatschappelijke discussie? Wat kan een festival nog betekenen nu makers steeds makkelijker via YouTube hun publiek bereiken?
In het Impakt Festival 2008 komen al deze vragen aan bod. YourSpace besteed ook aandacht aan diverse subculturen en trekt parallellen van onze huidige mediasamenleving, Society 2.0 naar belangrijke stromingen uit het verleden. Het programma bestaat uit event-avonden waarin muziek, film, mode en nieuwe media samenkomen. Daarnaast presenteren en bespreken internationale kunstenaars hun werk en ideeen en zijn er debatten en overzichtsprogramma's.

Denk aan:

Rainbow Bites:

Extreme audio ontregeling, gehackte video games, zonderlinge visuals en indie fashion.

Multiplicity of Desire:

Het internet als platform voor vrije sexuele expressie, en uitwisseling tussen mensen die specifieke voorkeuren delen. Transgender, BDSM, Queer or Furry.

NekroKult:

De fascinatie voor de dood, het kwaad en occultisme in muziek, film en beeldende kunst.

Self-confession vs. Exploitation:

Privacy issues, confronterende zelf-portretten, camera observaties en het internet als openbaar dagboek.

PetSpace:

Een speciale Zondagsschool over het dier als sociaal mens. Een inventarisatie van de laatste trends in de dierenwereld. Hoe managen dieren hun imago? Hoe profileren ze zich op internet? En wat kunnen we opsteken van zwermen en kuddes, waar het gaat om communityvorming?

The Future of Festivals:

Wat is de positie van festivals in het veranderende medialandschap? Waar liggen hun unieke en onderscheidende kwaliteiten? (i.s.m. Short Film Festival Oberhausen).