Walter Ong

Een Amerikaanse jezuïet, hoogleraar Engelse literatuur, cultureel en religieus historicus en filosoof. Zijn grote interesse was het verkennen van hoe de overgang van oraliteit naar geletterdheid de cultuur van het menselijk bewustzijn heeft beïnvloed en verandert. In 1978 Ong gediend als verkozen president van de Modern Language Association of America.

Sommige van Ong's interesses:

  • De historische ontwikkeling van visuele tendensen in het westerse filosofische denken
  • De wiskundige transformatie van het denken in de middeleeuwen en het begin van de moderne logica
  • Mondeling cyclische denken, dat kenmerkend is voor de primaire orale culturen, versus lineair of historische of evolutionaire gedachte, die afhankelijk zijn van het schrijven
  • De beweging van orale heroïsche poëzie tot mock-heroïsche poëzie in gedrukte cultuur tot de realistische traditie in de literatuur van de moderne antiheld
  • De historische ontwikkeling in manuscript cultuur die ervoor zorgde dat de mens steeds meer naar binnen is gericht
  • De nieuwe dimensies van oraliteit gevoed door de moderne communicatiemiddelen die geluid accentueren, die Ong noemt secundaire oraliteit dat bestaat naast een schriftelijke cultuur.
  • Het ontstaan ​​en de ontwikkeling van het westerse onderwijssysteem
  • De rol en de effecten van het geleerde Latijn in de westerse cultuur

Contact informatie

  • Walter Jackson Ong