Paul Virilio

Virilio verwoord een skeptisch geluid in het debat over nieuwe technologieën. Hij is niet tegen vooruitgang maar de prijs die we voor deze progressie moeten betalen. Hij maakt zich vooral zorgen over de macht van die mensen die weten hoe ze met deze nieuwe technologieën om moeten gaan.

Virilio benadrukt in al zijn werk dat realiteit is niet langer afhankelijk van tijd en ruimte. Door de techniek van de virtuele wereld kunnen mensen overal op de zelfde tijd en plaats zijn maar tegelijkertijd zijn ze helemaal fysiek helemaal nergens aanwezig. Het verlies van het belang van je eigen stad of land ten faveure van een globaliserende wereld impliceert het verlies van universele rechten en democratie wat haaks staat op hoe belangrijk informatie is in deze processen.

Paul Virilio werd in 1932 in Parijs geboren. Hij studeerde architectuur in Parijs en in 1963 wered hij president en redacteur van Architecture Principe group's magazine. Hij gaf tot 1968 les aan École Speciale de Architecture until 1968 en werd directeur van de studies in 1973. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot baas van het tijdschrift L'Espace Critique, uitgegeven door Galilee, in Parijs.

Fans:

Contact informatie

  • Paul Virilio

Gerelateerd: