book: Mark Thompson 1 jan 1999

Forging War

Dit opmerkelijke boek bekijkt hoe media propaganda de bevolking van ex-Yoegoslavië voorbereide op de oorlog.

Deze studie gaat in op de politieke manipulatie van de media in Servië Kroatië, Bosnië en Hercegovina voor en tijdens de oorlog. Thompson stelt dat deze controle een vroegtijdige waarschuwing was voor de op handen zijnde oorlog. Wanneer een overheid de stem van de oppositie ernstig beperkt of zelfs verbied, dan beweert dit boek, dat de overheid media controleert om een vrije uitwisseling van informatie en ideeën tegen te gaan. Zo is de overheid in staat om rechtstreeks de publieke opinie te sturen en in dit geval voor te bereiden op een oorlog.

Vergroot

Voorkant Forging War -

388

1 86020 552 6

3.2 THO