Kamervragen

Sustainsville

Tijdens de maandelijkse avond KamerVragen zet een jonge ondernemer zijn duurzame businesscase in ter inspiratie voor de avond. Iedere maand komen ongeveer 30-50 jonge creatieven in de Amsterdamse Schouwburg bij elkaar om met de gepresenteerde businesscase gezamenlijk tot één heel goed idee te komen.

Elke Kamervragen wordt door een kunstenaar op eigen interpretatie gevisualiseerd. Op die manier ontstaat er een 'verslaglegging' van de avond. Elke editie nodigen we jonge kunstenaars uit, die de uitdaging aan willen gaan om (live) een kunstwerk te produceren.

Vergroot

KV11_Sustainsville -

Sustainsville is een duurzame werk- en ontmoetingsplek in wording op een
bijzondere plek in de natuur. Sustainsville verbindt de voordelen van
technologische ontwikkeling aan het toenemende duurzaamheidsbewustzijn in de
samenleving. Hoe moet Sustainsville er uit zien, opdat bezoekers zich verbonden voelen met elkaar en met de natuur? Uit welke elementen kunnen bezoekers inspiratie putten? Kortom, hoe ziet jouw ideale duurzame werk- en ontmoetingsplek er uit?