Vraag:

Wanneer wordt de staat de vijand van de burgers?

Van oudsher wordt het gezag van koningen, dictators en de staat gebaseerd op God, de een of andere historische noodzakelijkheid of idee.

Spinoza ontmaskert ze allemaal: alleen angst en eigenbelang houden een staat overeind of een heerser op de troon. Als de staat het onmogelijk maakt dat de mensen zich in veiligheid kunnen bezig houden hun belangen na te jagen, zal alleen nog angst voor geweld indruk maken. En dat wil zeggen dat er vijandschap is tussen staat en burgers.

Spinoza zei iets dat in 2012 nog steeds revolutionair is in grote delen van de wereld: het volk heeft het volste recht zich te ontdoen van heersers of een systeem dat haar vijand geworden is. Gehoorzaamheid aan de wet is alleen redelijk als men er gezamenlijk beter van wordt en kan leven in veiligheid en vrijheid.Bekijk ook de andere vragen.

Begin een nieuwe discussie onderaan, of reageer op de bestaande discussies.