Topic:

Het gaat niet zozeer om de mening...

... het gaat meer om de onderbouwing.