The Morphology of Fish - Amsterdam Collectie

Rondom het Dijkspark, in de wateren van het Oosterdok en het IJ, zijn vele vissoorten te vinden. Hier laat Mandy den Elzen ons de schoonheid van hun kieuwen zien; de ademhalingsorganen van de vissen.