Organisatie:

Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond staat voor een samenleving waarin iedereen vrij is om zelf invulling te geven aan het leven, liefde, denken en dood. Zij streven naar een samenleving waarin mensen gelijk worden behandeld en waardig met elkaar samenleven.

Zij willen dat mensen die niet geloven, of hun geloof afzweren, veilig zijn en gehoord worden. Ook streven zij ernaar dat mensen die zich scharen onder lhbtqia+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, trans, queer, interseks, aseksueel, plus anderen) niet hoeven te vrezen voor discriminatie, vervolging of verstoting. Zij vinden het belangrijk dat iemand die aan euthanasie of abortus denkt, een weloverwogen keuze kan maken.

Daarnaast streven zij naar een samenleving waarin zij goed voor elkaar zorgen. Zij willen dat iedereen kan rekenen op onafhankelijke hulp bij geestelijke nood of ingewikkelde levensvragen. Ook vinden zij het essentieel dat de zorg zo is ingericht dat mensen tot het einde toe menswaardig kunnen leven.

Het Humanistisch Verbond wil volgende generaties een betekenisvol leven meegeven. Zij willen dat zij vrij zijn om vrij te kunnen denken, doen en leven. Hun uiteindelijke doel is een samenleving die ook in de toekomst menswaardig blijft.

Contact informatie

  • Humanistisch Verbond