Yu Lan

Stichting DOEN

Wat doet de DOEN pitch op Kom je ook? en wat heb je er aan?

Het kunst- en cultuurpubliek verandert. Het publiek voor de traditionele kunst vergrijst en een potentieel nieuw publiek voelt zich niet altijd aangetrokken tot de instellingen die kunst op traditionele wijze programmeren. Dit heeft tot gevolg dat de maatschappelijke impact van kunst vermindert.

Vergroot

Stichting DOEN - Logo van Stichting DOEN, partner Mediamatic en initiator van de DOEN pitch

Culturele instellingen staan voor de uitdaging om oplossingen te vinden voor de groeiende taken en verantwoordelijkheden die ze in een veranderende samenleving krijgen. Van belang is hoe een instelling van een klassieke, statische en gesloten organisatie kan veranderen in een organisatie die modern, dynamisch en open is. Hierbij maakt publieksparticipatie onderdeel uit van een bredere verandering die ook te zien is in bijvoorbeeld het denken over verzamelen bij musea en erfgoedinstellingen. Naast de traditionele aankoop van objecten en werken, worden bijvoorbeeld particuliere verzamelaars aan het museum verbonden, neemt een museum deel aan een (digitaal) verzamelnetwerk om de collectie uit te breiden of wordt de kennis van het brede publiek (liefhebbers, amateur verzamelaars) gebruikt. De opbouw van de verzameling wordt hiermee een gedeelde verantwoordelijkheid.

DOEN steunt het vergroten van de maatschappelijke rol van cultuur in Nederland door vernieuwende initiatieven te steunen die beter aansluiten bij de persoonlijke beleving van bezoekers. DOEN zoekt initiatieven die op een innovatieve en actuele wijze aansluiting vinden bij de (sociale) omgeving en de deuren verder openen voor het publiek.

Tijdens de DOEN Pitch van Kom je ook? krijgen culturele organisaties en professionals met goede en innovatieve ideeën de mogelijkheid om zich te presenteren aan eenzelfde publiek. Door hieraan een Clinic te koppelen kunnen de winnaars van de pitch vervolgens ook worden begeleid bij het uitwerken van deze nieuwe concepten waardoor de realisatie van de ideeen zeer dichtbij komt.

Bij Succesvolle DOEN pitchers zijn alle winnaars terug te vinden. Onder hen een aantal die al subsidie hebben ontvangen, in het kort waarom Stichting DOEN hen dit gaf:

ANP: ANP Archief 3.0 is een online platform waar het publiek historische foto's en verhalen kan zoeken, bekijken en gebruiken, maar ook zelf kan toevoegen en bewerken. Bezoekers worden deelnemers en elke deelnemer creëert door middel van de persoonlijke profielpagina zijn eigen geschiedenis. Al deze individuele geschiedenissen komen samen en dragen bij aan een collectieve identiteit.

Het ANP Archief 3.0 draagt bij aan de wisselwerking tussen bestaande erfgoedcommunities en bezoekers en verrijkt en brengt het archiefmateriaal tot leven.

Yo! Opera: Stichting Yo! creert een online samenwerkprogramma waarbij professionele operamakers samen met bewoners en scholieren online een opera maken. Door bij het gehele maakproces verschillende deelnemers te betrekken wordt bijgedragen aan een groter gevoel van co-eigenaarschap.

Hierbij kiest Yo! bewust voor deze collectieve manier van werken, waarbij niet alleen op door Yo! geïnitieerde momenten wordt samengewerkt maar waarbij de deelnemers op elk moment kunnen werken aan een nieuwe opera.

Vergeten Veldjes: Vergeten veldjes werpt een positieve blik op kale, soms troosteloze, bouwterreinen. Het project opent de ogen voor kleine pareltjes die er in de stad te vinden zijn - als je goed om je heen kijkt. Het project opent de ogen van bewoners, bezoekers én stadsplanners voor stukjes stad van onverwachte schoonheid en inventiviteit.

Op een creatieve manier prikkelt het project de discussie rondom ruimtelijke ordening in de stad.

Aletta: 'Back in a Bite' is een online platform waar migrantenvrouwen hun recepten en levensverhalen op plaatsen om zo hun culinair erfgoed te tonen en te laten voortbestaan. Over het dagelijks leven en geschiedenis van migrantenvrouwen is weinig bekend, bij elkaar en bij het brede publiek.

Aletta gaat met Back in a Bite op zoek naar nieuwe manieren om cultureel erfgoed van migrantenvrouwen toegankelijk te maken via culinair erfgoed.