Artgineering

Stefan Bendiks en Aglaée Degros

Vergroot

artgineering_depaviljoens_A0_2.jpg -

Artgineering is een bureau voor onderzoek en ontwerp op het raakvlak van stedenbouw en infrastructuur. Het bureau bedenkt en
realiseert strategieën voor complexe (tussen)stedelijke gebieden, met hierbij bijzondere aandacht voor de rol van infrastructuur
en verkeer. In diverse projecten herinterpreteert Artgineering de verhouding van infrastructuur, landschap en stedelijke
ontwikkeling.

Uitgaande van de nauwkeurige observatie van de bestaande territoriale realiteiten, werkt het bureau aan de sociale en
culture productie van ruimte en de communicatie ervan, onder meer door middel van innovatieve participatieprocessen. De
partners Aglaee Degros en Stefan Bendiks streven in praktijk en theorie naar het vernieuwen van het stedenbouwkundige
instrumentarium voor hybride hedendaagse gebieden. Dit geschiedt door middel van een integrale aanpak waarbij creativiteit
en technologie bij elkaar komen: art-gineering.
Artgineering is gevestigd in Rotterdam. De partners zijn Stefan Bendiks (architect/ stedenbouwkundige) en Aglaée Degros
(stedenbouwkundige).

Contact informatie

  • Artgineering
  • 1e Middellandstraat 103
  • 3021 BD
  • Rotterdam
  • NL