Ruïne van Metropolis (Nevada, VS) verrijst op SITE2F7 in Almere

Reclamation (2008) van Kristin Posehn

Kunstenaar Kristin Posehn (1978 Californië, VS) maakte voor SITE2F7 in Almere een replica op ware grootte van de resten van de façade van een school uit de bijna verdwenen stad Metropolis. Reclamation (2008) maakt deel uit van de tentoonstelling LOCALISMS bij Museum De Paviljoens en is ontwikkeld in samenwerking met de Jan van Eyck Academie in Maastricht.

In 1911 werd in Nevada (USA) de stad Metropolis gesticht door de Pacific Reclamation Company. De stad zou 7500 inwoners gaan huisvesten. Mooie brochures en promotiemateriaal moesten mensen en bedrijven verleiden zich in Metropolis te vestigen. Als visitekaartje van de stad zijn twee indrukwekkende gebouwen neergezet. Eén van deze gebouwen is de Lincoln School. Watergebrek zorgde ervoor dat Metropolis mislukte. Na een korte, hevige periode van bloei, werd de stad in de jaren ‘50 verlaten. Nu zijn alle gebouwen in de stad weggevaagd en is het enige dat nog rest een boog van de indrukwekkende façade van de Lincoln School.

Almere – Metropolis
Het woord reclamation heeft verschillende betekenissen en associaties. Letterlijk betekent het terugwinning of ontginning, maar het woord roept ook associaties op met het aanprijzen van iets. Al deze betekenissen zijn zowel op Almere als op Metropolis van toepassing. Waar Almere zich met metershoge dijken wapent tegen het water, ging Metropolis ten onder door een gebrek aan water. Ook Almere is een new town waar geprobeerd wordt om potentiële bewoners en bedrijven te verleiden zich in de stad te vestigen.
Met het kunstwerk Reclamation (2008) van Kristin Posehn wordt de betekenis van terugwinning ook op een andere manier benaderd. In Nevada wordt de architectuur weer door de natuur ingenomen. Op SITE2F7 wordt de ruïne opnieuw opgebouwd waarmee
tijdelijk een illusie van de stad Metropolis geschapen wordt.
De prachtige parallel over de strijd met het water was voor Kristin Posehn aanleiding om Reclamation (2008) juist in Almere vorm te geven. Voor meer informatie zie ook www.pacificreclamationcompany.com

SITE2F7
SITE2F7 refereert naar kavel 2F7. Kavel 2F7 is de enige nog witte vlek in het verder al zo zorgvuldig ingetekende centrum van Almere. Een rafelrand van 13,4 hectare midden in de stad met ongekende mogelijkheden voor de toekomst. Wat die toekomst van 2F7 inhoudt, is nog niet bekend. Museum De Paviljoens neemt als een van de huidige tijdelijke bewoners de komende vijf jaar een voorschot op die toekomst met activiteiten onder de noemer SITE2F7. De aftrap hiervoor is gegeven met het SITE2F7 FESTIVAL dat van 20 tot en met 24 augustus 2008 met succes heeft plaatsgevonden. Zie hiervoor www.site2f7.nl.

Waar – SITE2F7, Cinemadreef / Stadsweteringpad / Charlie Chaplinweg
Wanneer – 31 augustus – 30 september 2008

Met dank aan
Scope Bouwmanagement
Ingenicon
Bouw 2000
Max Designs