Hans Venhuizen

een kunstenaar in de ruimtelijke ordening

Hans Venhuizen studeerde eerst Planologie in Nijmegen maar stapte over naar de opleiding ‘Architectonische Vormgeving/Monumentaal’ aan de Kunstacademie in Arnhem. Eerst maakte hij grote sculpturen over zijn waarnemingen en visies over de stedelijke ontwikkelingen en het landschap die hij 'denkmodellen' noemde. Zo maakte Venhuizen onder andere voorstellen voor een Tippelroute, een Strafkolonie en het themapark 'Een brug te ver'. Sinds 1998 legt hij zich echter meer toe op het ontwerpen van processen waardoor identiteit eerder veroorzaakt dan vormgegeven wordt. Vanaf 2000 ontwikkelde Venhuizen onder andere de projecten 'Amfibisch Wonen', 'Geest en Grond' 'Des Beemsters' en 'The Happy Crab'. Binnen die processen is hij zelf de zogenaamde conceptmanager. Hij is niet zozeer zelf de ontwerper maar eerder degene die alle facetten van de context in kaart brengt en daarmee de opdracht voor het ontwerp formuleert. Voor verschillende vormen van spel is een belangrijke rol weggelegd in de projecten van Venhuizen. Voor het betrekken van zo veel mogelijk mensen bij ruimtelijke ordening ontwikkelde Venhuizen bijvoorbeeld het debatspel The Making Of.

Contact informatie

  • Hans Venhuizen