forum

Forum Utrecht

De ambitie van Utrecht 2.0

In juni 2007 presenteerde Netwerk CS Utrecht ‘De ambitie van Utrecht’ een quickscan naar culturele diversiteit in de culturele sector. Daaruit bleek dat Utrechtse instellingen weinig diversiteitsambities hadden. Maar een aantal Utrechtse instellingen heeft de handschoen opgepakt en Utrecht is duidelijk up-comming want scoorde goed in de KoplopersTop! Ambitieuze plannen zijn er nu dus genoeg, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die plannen succesvol worden uitgevoerd? Tijdens de ESTAFETTE 2008 worden De ambities van Utrecht in 3 thema’s behandeld: artistieke ontwikkeling, netwerken/partnerships en talentontwikkeling. Anneke Raven, gedeputeerde van de provincie Utrecht en ook een vertegenwoordiger van de Gemeente Utrecht reageren op de plannen. In dit forum wordt hier verder over gesproken.