Forum Musea/Erfgoed

Erfgoed NL, de koepelorganisatie voor de Erfgoedsector heeft een diversitietsvisie geformuleerd die de basis vormt activiteiten op veel verschillende terreinen. Kennisontwikkeling via het weblab en bestuurlijke vernieuwing spelen daarin een belangrijke rol. De Mondriaan Stichting heeft een duidelijk signaal afgegeven met het uitroepen van de diversiteitsprijs en maakt in de toekenningscriteria duidelijke keuzes die ruimte maken voor diversiteit. Hoe kunnen beide instellingen in 2009 inspelen op de diversiteitambities en plannen van koplopers in de museum- en erfgoedsector? In dit forum wordt hier verder over gesproken.