Organisatie:

Vandejong

Bij Vandejong gaan strategie en creatie hand in hand. We combineren onze zakelijke en doelgerichte mentaliteit met fantasie en creativiteit. Want alleen zo kunnen we op zoek naar het maximaal haalbare. Met creatie prikkelen we de geestdrift. We visualiseren een toekomst in beeld en copy. Een nieuwe kijk waaruit onverwachte oplossingen en kansen kunnen ontstaan. Met creatie maken we een strategische ambitie tastbaar en realiseerbaar. Dat geeft energie en daadkracht. Resultaat ligt binnen handbereik.

Grenzen verleggen
Wij geloven in maakbaarheid. In baanbrekende verandering als het nodig is. Mogelijk is het volgens ons altijd. Zeker nu. Wij denken dat de huidige tijd kansen biedt. We kunnen opnieuw naar de wereld kijken en onze plaats bepalen. (Re-)define, (re-)create, (re-)invent. Met deze instelling kunnen we het meest betekenen voor organisaties die voorop willen lopen of hun voorsprong willen behouden. Een sterk onderscheidend vermogen vraagt dat je continu moet (willen) veranderen. Hiervan zijn we overtuigd. ‘Kan niet!’, bestaat niet. Samen verleggen we de grenzen van de beperking.

Werken met een merkconcept
In een brandingtraject brengen we complexe vragen en problemen terug naar de kern en leggen dit vast in een merkconcept. We visualiseren een eindbeeld en presenteren concrete en creatieve manieren om daar te komen. Het uiteindelijke merk geeft richting aan beleid, programmering, communicatie en huisstijl. We blijven vaak betrokken bij de uitwerking van het merkconcept naar campagnes en andere communicatie. Regelmatig ontstaan er nieuwe producten, diensten of programmering en ontwikkelen we inhoudelijke platforms (online en offline) waar ontmoetingen en kennisuitwisseling tussen mensen centraal staan.

Multidisciplinair
We werken projectmatig en multidisciplinair. Creatieven zijn betrokken bij de strategie en communicatie-adviseurs bij het creatieve concept. Dit zorgt van begin tot eind voor een hoogwaardige output. Als er specifieke kennis nodig is dan huren we die in. We werken samen met specialisten op het gebied van fotografie, film, tekst, illustratie, internet (social software, webapplicaties, e-marketing, hosting e.d.), media-inkoop, pr, evenementen of productontwikkeling. Daarnaast werken we veel met zelfstandige adviseurs die hun sporen hebben verdiend in politiek, overheid, bedrijfsleven, marketing, business development en maatschappelijke organisaties. Zo kunnen we een optimale vertaalslag maken van visie naar organisatie en van merk naar communicatie.

Open Studio Partner Creative Amsterdam 2011
Open Studio Night, May 12th 2011, was an evening during which a select number of advertising agencies, design studios and other creative companies in Amsterdam hold open house. Participating talents that wanted to have their portfolios evaluated biked to all the different Open Studios in the city.

Contact informatie

  • Vandejong
  • Vijzelstraat 72
  • 1017 HL
  • Amsterdam
Werkt hier: