Natuur in Noord

Een van de grote voordelen van Noord als vakantiebestemming is de combinatie van stad en natuur binnen een afstand van een kort fietstochtje. Noord ligt ingesloten tussen twee totaal van elkaar verschillende natuurgebieden en heeft ook nog eens vele parken.

Vergroot

Natuur in Noord - The ducks in Vliegenbos are quite tame and easy to catch for those who are hungry. A sign of prosperity; apparently, no one in Noord is that hungry. De eenden in het Vliegenbos zijn tam en eigenlijk makkelijk te vangen voor wie honger heeft. Een teken van welvaart, blijkbaar heeft niemand in Noord echt honger. Willem Velthoven

‏‪‏‪In het zuiden wordt Noord begrensd door het IJ. In het IJ ontmoeten‬ het zoute water van de Noordzee en het zoete water van het IJ-meer elkaar, iets wat maar op weinig plekken in de wereld voorkomt. In het zoute water, de onderlaag, zwemmen zeevissen rond: haringen, platvissen zoals de schol en soms een kabeljauw. Je vindt er de blauwe zwemkrab, de wolhandkrab en allerlei soorten garnalen. In het zoete water, de bovenlaag, heb je snoeken, voorns en brasems. ‬
‏‪
Ten noorden van Noord ligt Water­land, een van de rijkste weidevogelgebieden ter wereld. In de lente wemelt het hier van de grutto’s, kieviten en scholeksters. In de winter eten hier tienduizenden ganzen van het sappige gras. Zij komen elk jaar uit Scandinavië en Rusland om in Waterland te overwinteren.‬
‏‪
Vlakbij Noord en Waterland ligt het IJ-meer. Vanwege de duizenden eenden die er overwinteren is het tot Europees natuurreservaat gemaakt. Op een kunstmatige zanddam vlakbij Durgerdam broeden meeuwen, sterns en steltlopers. Fiets eens over de dijk vanaf Durgerdam naar het Noorden. Liefst begin mei. Je passeert de Hoeckelingsdam, waar dan duizenden vogels een goede broedplek proberen te vinden, en plasjes binnendijks, waar wadvogels zoals kluten en bergeenden hun eieren hebben gelegd. ‬
‏‪
Naast deze bijzondere natuurgebieden heeft Noord ook mooie parken. Het Vliegenbos is daarvan een goed voorbeeld. Dit woest ogende bos met zijn vele iepen biedt schuilgelegenheid aan spechten en roofvogels. Het voorjaar is spectaculair wanneer tapijten van glanzend geel speenkruid de bodem bedekken. Dan zijn er nog de moerasjes in de Kadoelen en de Ecozone Schellingwoude bij de Schellingwouderbrug. Daar komen zelfs ringslangen voor. Kortom, Noord heeft wat natuur betreft veel te bieden.‬