Politieke kaart van Noord

Nederland heeft een uitzonderlijk politiek systeem waar zeer veel partijen mee kunnen doen met de verkiezingen. De laatste verkiezingen waren in juni 2010 en er deden achttien partijen mee!

Vergroot

Verdeling Kiezers Noord - Division voters Noord - Legend: Pink means Trust in Humanity (GL, SP, PvdA, D66, VVD). Yellow is Trust in God (CDA, CU, SGP) and Black signifies Trust in Nobody (TON, PVV, PvdD). In the biggest pie there is also Gray. This is the percentage that didn’t vote. The other big pie is the sum of all small pies. De grootte van de kleine taartjes correspondeert met het aantal stemgerechtigde bewoners die hebben gestemd in hun stembureau. De grootste taart komt overeen met alle stemgerechtigde bewoners. Marie-Anne Huiskamp

In Noord stemmen de mensen op linkse partijen. Dat heeft zowel met de arbeidersgeschiedenis van de bevolking te maken als met het algemene feit dat grote steden meestal linkser stemmen dan het platteland. Zoals overal in Europa, zien we in de eenentwintigste eeuw een stijgende angst voor immigranten en met name voor immigranten uit islamitische landen. In Nederland zijn er nationalistische partijen die inspelen op deze angsten, met racistische programma's vol vreemdelingenhaat en een simplistische veroordeling van de hele islam als ‘vijandige ideologie’.
In Noord varieert het stemgedrag sterk per buurt en daarom hebben we deze kaart gemaakt. Voor de overzichtelijkheid is het politieke veld opgedeeld in drie groepen: partijen die vertrouwen op God (geel), partijen die vertrouwen op de mensheid (roze) en partijen die niemand vertrouwen (zwart). Voor heel Noord wint voorlopig de mensheid de verkiezingen met 70%. De partijen die op God vertrouwen zijn met 5,5% in Noord de kleinste, maar toch hebben zij een groter percentage stemmen dan in heel Amsterdam (4,3%). De partijen die niemand vertrouwen halen een zorgwekkende 25%. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde (18%) en het dubbele van heel Amsterdam (12%).

De verklaring zou kunnen liggen in het feit dat een groot deel van de bevolking vroeger werkte in de zware industrie, die al jaren aan het verdwijnen is uit Noord. Om die reden is de economische positie van inwoners van Noord zwakker en liggen de toekomstverwachtingen van de bevolking lager dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast heeft Noord een groot aantal immigranten en dit verhoogt mogelijk de onzekerheid binnen de economisch zwakke groepen.
Stemmen in Nederland is niet verplicht en daardoor zegt het aantal deelnemers aan de verkiezingen ook nog iets over het vertrouwen dat de burgers hebben in het maatschappelijke systeem. Landelijk negeert 25% van de stemgerechtigde bevolking de verkiezingen. In Noord is dat 38%. De combinatie van dit percentage met de 25% die wel stemt maar niemand vertrouwt, laat zien dat de bevolking van Noord heel dicht zou kunnen komen bij een percentage van 67%. Het magische percentage dat nodig is voor het wijzigen van de grondwet. Dit maakt Noord politiek gezien een van de interessantste plekken van Nederland!