Exhibition: Sascha Landshoff, De Tostifabriek, Vera Anna Bachrach, Joris Jansen,

De Tostifabriek

Oostenburg Amsterdam

1 apr 2013
15 sep 2013

De Tostifabriek ontrafelde het mysterie van de tosti door je alle stappen van het productieproces in een oogopslag te tonen. Het was een levend kunstproject inclusief graanveld, drie koeien en twee varkens. Gedurende 7 maanden werden deze gevoed, gemolken, geoogst en uiteindelijk ook geslacht. De Tostifabriek organiseerde rondleidingen en workshops voor kinderen, volwassenen en iedereen die meer wilde weten over de herkomst van hun eten. In september 2013 werden de eerste tosti's geoogst. De financiële middelen voor De Tostifabriek zijn gevonden door middel van crowdfunding. Een team van vrijwilligers werkte 24 uur per dag aan het project. Meer informatie over De Tostifabriek vind je op hun Facebook pagina.

Vergroot

De Tostifabriek - Foto gevonden op de Facebookpagina van de Tostifabriek.

Vergroot

Kids enjoying the Tostifabriek cows - This picture was taken at Mediamatic Fabriek. De Tostifabriek is a project part of Freezing Favela. Erik Diekstra

Vergroot

De kazen van de Tostifabriek - Het wordt al behoorlijk druk in de kaas-kraamkamer! Na weken pasteuriseren, zuursel, stremsel, wrongelen, afweien, persen, wegen, pekelen, draaien en lakken hebben we nu al meer dan 10 kazen. Van linksboven af zien we Flavius Petrus, Mercedes, Betsy, Salomon, Trinity, Eduardje, Vera, Antonius Amsterdam, Fridodido en het nieuwste familielid: Young Cheezy, a.k.a. lil' Gouda. Nog 'n tijdje rijpen en dan zijn ze klaar voor 't tostifeest! Foto gevonden op de Facebook pagina van De Tostifabriek.


Vergroot

Het graan van de Tostifabriek - GRAAN IS GRAAN GEWORDEN!!!!! “Het komt in de aar”, zo zeggen de akkerbouwers dat. De sprieten breken zich een weg uit de steel. Zeg maar dag tegen ons grasveldje, het begint een serieuze akker te worden. Foto gevonden op de Facebook pagina van De Tostifabriek.


Vergroot

Varkens in de Tostifabriek - This picture was taken at Mediamatic Fabriek. De Tosti Fabriek is a project part of Freezing Favela. Erik Diekstra


Vergroot

Biggetjes - Willem and Max nibble on some delicious wall siding. Marcela Szwarc


Vergroot

Els in de Tostifabriek - Dat gaat snel weer over. Koe Els is van haar kalf gescheiden. Dat is een jaarlijks terugkerend droef moment voor een hollandse melkkoe. Ze huilt en dat klinkt hartverscheurend. Gelukkig duurt dat maar een dag of twee. Wij melkdrinkers en kaaseters in de stad hebben normaal geen weet van zulke plattelandsdrama's. Maar ze gebeuren elke lente. Als de koeien geen kinderen krijgen geven ze geen melk. En als de mensen de kalveren niet weghalen dan krijgen ze geen melk, geen kaas en dus ook geen tosti. Zo werkt dat. Gelukkig… Erik Diekstra

Projectvoorstel
Vergroot

A warm welcome at the opening of De Tostifabriek - Picture taken at Mediamatic

Wat begon als vraag wat ik zou moeten doen om echt zelf een tosti te maken heeft zich ontwikkeld tot een missie. Ik zal elke stap in het productieproces zelf ondernemen. Om dit te kunnen realiseren produceer ik in de komende 7 maanden 3 essentiële onderdelen: brood, ham en kaas.

De nodige stappen:

  • Brood: tarwe groeien, bloem malen, brood bakken (7 maanden).
  • Ham: een big aanschaffen, grootbrengen, slachten, ham maken (5 maanden).
  • Kaas: koe melken, kaasmaken, kaas rijpen (3 maanden).

De reden:
Als kok en voedselliefhebber ben ik dagelijks in contact met diverse producten. Het voelt als mijn plicht om meer over voedsel te ontdekken, maar ik ben ook een naieve stadsjongen, opgegroeid in een omgeving waar voedsel als door een wonder elke dag op mijn bord terecht komt. Dit wonder ga ik onderzoeken. In het project visualiseer ik de verstandhouding tussen de stedeling en haar voedsel. Door het proces terug naar de stad te halen en het transparant te maken wil ik de band tussen stedeling en voedsel versterken.

De installatie:
De tosti fabriek zal uit 3 ruimtes bestaan die aan elkaar begrensd zijn. Alle 3 de processen moeten in een oogopslag zichtbaar zijn.

Oppervlakte:
Voor het verbouwen van graan heb 50 m2 nodig.
Voor het grootbrengen van 1 big heb ik een stal nodig (25 m2).
Voor het produceren van kaas heb ik een kleine productie ruimte nodig (10 m2).

Overig:
Terwijl het graan groeit en mijn big aankomt, zal ik maandelijks kazen maken. Zo zal ik 6 kazen produceren, allemaal met een andere rijpingsduur en dus ook een ander smaak. Er zal een kaasplank komen waar de kazen kunnen rijpen. Het varken zal een maatje hebben, niet voor ham productie, maar omdat een varken gezelschap nodig heeft. Na de slacht worden er verschillende hammen gemaakt, beenham en achterham. Alle processen zullen in de tosti fabriek plaatsvinden, behalve de slacht, daarvoor moet je naar het abattoir.

What began as a question concerning what I had to do to really make my own tosti, ended up as a mission. I will undergo every step in the process myself and will spend the next 7 months producing the three main ingredients: bread, ham and cheese.

Necessary steps:

Bread: grow, harvest and grind wheat, bake bread (7 months).
Ham: acquire a piglet, raise it, butcher it, make ham (5 months).
Cheese: milk cow, make and mature cheese (3 months).

The reason:

As cook and foodlover, I am in daily contact with a wide variety of products, and discovering everything there is to know about food feels both like a duty and a passion. However, being raised in an environment where food appears mysteriously on my plate, I could say I am a naive city boy. I intend to uncover the mystery. In this project I will visualize the relationship between city folk and their food. By returning the natural process to the city and making it transparent, I want to strengthen the bond between the two.

The installation:

The tosti factory will be made of three alining spaces. All three processes have to be shown simultaneously. Surface: I will need 50m2 to process the wheat. I will need a barn, 25m2, to raise one piglet. I will need a small production space of 10m2 to produce the cheese.

Additional information:

While the wheat grows and the piglet gains weight, I will begin a monthly production of cheese creating a total of 6 different cheeses, each with a differing maturity and flavour. As pigs are social creatures, our piglet will have a playing buddy which won't be used for ham production. We will butcher the piglet so that we have different types of ham. All of the above mentioned processes will take place in the tosti factory, apart from the butchering, as this needs to be done in the abattoir.

We have a strong team. Core members are Tjebbe Tjebbes, Vera Bachrach, Tobias and Joris Jansen. There will also be other volunteers.

We werken met een sterk team, Tjebbe Tjebbes, Vera Bachrach, Tobias en Joris Jansen en nog meer vrijwilligers!